Vær med i Genplant Planeten

Plant træer for et bedre klima i første uge af november 2015, 2016 og 2017.

Plant træer for et bedre klima.

Genplant Planeten 2017

Dansk Skovforening afholder 6. - 10. november klimaprojektet Genplant Planeten, hvor skolebørn over hele landet inviteres ud at plante træer for et bedre klima. Samtidig lærer de hvorfor plantning, dyrkning, fældning og brug af træer til produkter og energi er en del af løsningen på klimaproblemet.
 

Skoler: Tilmelding, plantning og bestilling af træer

Skoler kan deltage med en eller flere klasser. 
 
Vi tilbyder 100 gratis træer pr. klasse (dog max. 1.000 træer pr. skole). Vi har 50.000 træer at dele ud af. Danske Planteskoler står for pakning og transport af træer til en aftalt adresse. Det er først-til-mølle princippet der gælder.
Tilmeldingsfristen er 1. september 2017. 
 
Skoler kan plante træerne:
  • På skolens egen jord.
  • I skove som skolen selv har kontaktet og lavet en aftale med.
  • I skove som i den kommende tid lægger invitationer ud på Danmarkskortet. Klik på ”Skove” i højre margin. Hvis skolen tager imod en invitation fra en skov, så kontakt skoven og lav en planteaftale. Derefter tilmelder skolen sig Genplant Planeten.  
Bemærk! I tilmeldingsformularen fremgår alle de oplysninger, vi har brug for, når skolen laver en planteaftale med en skov.
 
Gå direkte til tilmeldingsformularen
 
Når en skoles tilmelding til Genplant Planeten er blevet godkendt, kan man se tilmeldingen på Danmarkskortet. Klik på skoler 2017 i højre margin.
 

Skove: Inviter skoler til at plante træer i skoven

Skove kan lægge en invitation til et træplantningsarrangement for de lokale skoler på  Danmarkskortet (klik på skove i højre margin) ved at udfylde denne formular.
 
Hvis skoler henvender sig til ”skoven” for at komme ud at plante til november, skal man aftale hvilke træer der skal plantes, hvor de skal leveres og hvornår de skal plantes. Skolen melder sig derefter til Genplant Planeten og bestiller træer. Ved skolens tilmelding får kontaktperson fra skoven en kvittering med detaljerne i den aftale der laves.
Hvis man hellere selv vil bestemme hvilke træer som bliver plantet i sin skov, er man velkommen til selv at stille træerne til rådighed. Det aftales med skolen.
 

Hvilke træer kan bestilles

Afhængig af jordbundsforholdene er der tre forskellige plantesække at vælge imellem:
  • Våd jord: Stilkeg, Lærk, Rødel og Spidsløn
  • Let næringsfattig jord: Vintereg, Vortebirk, Fuglekirsebær, Skovfyr
  • Stærkt næringsrig jord: Stilkeg, Bøg, Lærk, Avnbøg
Hvis en skovejer hellere selv vil bestemme, hvilke træer som bliver plantet i skoven, er man velkommen til selv at stille træer til rådighed.
 

Undervisningsmaterialer og målgruppe

Deltagende skoler får tilsendt hæftet og plakaten ”Genplant Planeten - Træets kredsløb og klimaet”. Dette og andre klimamaterialer kan man finde på www.genplant-planeten.dk, som er en del af www.skoven-i-skolen.dk
Materialerne bygger på udeskolepædagogik - hvor eleverne får fingrene i jorden og arbejder med klima i teori og praksis..
 
Hovedmålgruppen for Genplant Planeten er indskoling og mellemtrin,men de ældste elever, børnehaver og daginstitutioner er også meget velkomne til at deltage i Genplant Planeten. Dog har skoler fortrinsret.
 

Derfor er det godt for klimaet at plante træer

Der er to måder at formindske mængden af CO2 i atmosfæren: Vi kan udlede mindre CO2 – og vi kan fjerne CO2 fra luften og gemme den. Træer kan begge dele. Skoven har en nøglerolle for klimaet, fordi træer ved deres fotosyntese kan optage CO2 fra luften og lagre CO2 som kulstof i ved og i jordbunden.
 
Klimaproblemet kræver at vi handler nu og tænker nyt. At plante træer kan være første skridt.
 

Historie og sponsorer

Genplant Planeten er blevet afholdt i 2009, 2010, 2015 og 2016. I alt har 90.000 børn plantet 240.000 træer over hele landet og er blevet klogere på klimaforandringer og hvad vi kan gøre ved dem. Det har hver gang vakt stor interesse fra medierne som har sat fokus på skovens og træets betydning for klimaet.
 

Startskud 2016 på Gungehusskolen

Genplant Planeten 2016 blev sat i gang med et startskud d. 7.november, hvor borgmester i Hvidovre Kommune Helle Adelborg planter træer sammen med 200 skolebørn. 
 

Pressemeddelelse fra Genplant Planeten, 01-11-2016:
16.000 skolebørn planter træer for et bedre klima
Pressefotos fra Genplant Planeten ved Vestskoven - Herstedøster (fra 2-11-2015) 
Foto1: Søren Fodgaard, Foto 2: Søren Fodgaard, Foto 3: Søren Fodgaard, Foto 4: Søren Fodgaard.
 
Pressemeddelelse fra Genplant Planeten, 9.november 2016:

Foto 1: Søren Fodgaard, Foto 2: Søren Fodgaard, Foto 3: Søren Fodgaard
 
Bemærk! Skoler som plantede træer med Genplant Planeten i 2016 kan ses på Danmarkskortet.
Klik på skoler 2016 i højre margin.
 

Startskud 2015 med HKH Kronprinsesse Mary

Genplant Planeten 2015 blev sat i gang med et startskud på Naturcenter Herstedhøje den 2. november 2015. Kronprinsesse Mary plantede et egetræ i den nye skov "Prinsesselunden" - og 120 børn hjælper hende med at plante skoven.

Du kan finde pressemeddelelse 1 (26.10.2015) og pressemeddelelse 2 (28.10.2015) og pressemeddelelse 3 (03.11.2015 efter plantningen).

Du kan finde pressefoto 1 og pressefoto 2 af børn fra SFO Drivhuset, som planter træer. Fotograf: Simon Høgsberg.

Du kan finde pressefoto 3 og pressefoto 4 af HKH Kronprinsesse Mary. Fotograf: Søren Fodgaard.

Du kan finde pressefoto5 og pressefoto 6 af Simon Høgsberg fra startskud. Og pressefoto 7 af Malene Bendix. 

Bemærk! Skoler som plantede træer med Genplant Planeten i 2015 kan ses på Danmarkskortet. Klik på skoler 2015 i højre margin.

Samarbejde

Genplant Planeten er et samarbejdsprojekt, som inviterer alle skovens og skolens organisationer til at være medafsender på projektet. Dansk Skovforening står for koordination og pressearbejde. Man kan finde undervisningsmateriale på www.genplant-planeten.dk, som er en del af www.skoven-i-skolen.dk. Danske Planteskoler står for træplanter, pakning og transport. En lang række af skovens og træets organisationer er medafsendere på Genplant Planeten. 
 

Støtte

Genplant Planeten er støttet økonomisk af Nordea-fonden, DONG, udlodningsmidler til friluftsliv, 15. Juni Fonden og Danske Planteskoler. 
 

logo-nordeafonden.pngdong.jpgfriluftsraadet.jpgdanske-planteskoler.jpg15juni-fonden.jpg

Kolofon

Foto: Simon Høegsberg.