Grænseegnens friskole

20 børn fra Grænseegnens friskole planter 100 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017.

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
9. november 2017

Hvor mange træer planter skolen?
100 træer

Hvor mange klasser planter?
2

Hvor mange børn planter?
20

Hvad sker der?
På Grænseegnens Friskole har vi i dette skoleår fået bygget en ny idrætshal på vores sportsplads. I den forbindelse er det vores store ønske at få tilplantet en lille lund bag hallen samt/eller om muligt træer omkring en lille amfi-vold, hvor vi kan samle en klasse til primært naturundervisning, men også ifm anden undervisning. Desuden ønsker vi at tilplante en allé ned til hallen og tillige beplantning med træer rundt om hallen og ifm parkeringspladserne ved hallen.

Vi er en skole der arbejder henimod det grønne flag. Vi har som et af vore 4 fyrtårne Naturfag som fokusfag – her har de ældste elever nu fået en særlig mulighed for at vælge sig ind på den naturfaglige linje, så vi får styrket børnenes viden om naturens betydning og tillige andre områder indenfor det naturfaglige felt. Skolens 4.5. klasse vil være de primære ”faddere” til træerne. Det er dem der vil plante dem fredag d. 10 november Kl. 10.00. De vil desuden passe dem i det første leveår med vand mm.

I undervisningen arbejder vi bl.a med et undervisningsforløb der arbejder med, at eleverne får kendskab til, hvad der karakteriserer forskellige træer, hvad fotosyntese er, og hvordan den fungerer. Hvilken indflydelse tæer har på vores klima og hvad der sker hvis mennesket fortsætter med at udnytte naturen på en ikke bæredygtig måde. Genplant planten vil give eleverne en bedre forståelse for hvor vigtig naturen er for mennesket. Eleverne få bl.a et stort ejerskab til det træ de selv planter.

Skole

Grænseegnens friskole
Præstevænget 12
6340 Holbøl
74608200
anne@graenfri.dk
www.graenseegnens-friskole.dk

Kontaktperson

Lars Flemming Boldt
74608200
lars@graenfri.dk