Gungehusskolen

48 børn fra Gungehusskolen planter 100 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017.

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
7. november 2017
10. november 2017

Hvor mange træer planter skolen?
100 træer

Hvor mange klasser planter?
2

Hvor mange børn planter?
48

Hvad sker der?
Fredag den 10/11 planter 6.a. træer. Aktionen er en del af deres natur/teknik undervisningsforløb om træer, respiration og fotosyntese.

Eleverne vælger sig ind på vintereg, vortebirk, fuglekirsebær eller skovfyr og får ansvar for hvert sit træ. De skal plante deres træ og sætte navn på, så de får ejerskab i projektet. De skal efterfølgende passe og følge deres træ som vokser og bliver større ligesom eleverne selv gør.

Gennem projektet bliver de klar over, hvilke næringsstoffer planter/træer har behov for, og gennem undervisning i respiration og fotosyntese lærer de, hvordan træerne er afhængige af os, og lige så vigtigt hvordan vi er afhængige af træerne. Eleverne bliver bevidste om at de gennem aktionen bidrager til at forbedre klodens klima.

Tirsdag den 7/11 planter scienceholdet 7-9 klasse (valgfag) træer og bidrager til forbedring af jordens klima. Træerne bruges både i forbindelse med undervisning i brug af bestemmelsesnøgler til artsbestemmelse og til at få sat fotosyntesen ind i et større perspektiv. Der vil desuden være fokus på bæredygtighed.

Skole

Gungehusskolen
Høvedstensvej 35
2650 Hvidovre
3678 5495
gungehus@hvidovre.dk
gungehusskolen.skoleporten.dk

Kontaktperson

Carina Hellum
22513594
farma.pn@gmail.com