Udeskole: Hareskov skole

Her kan du læse om udeskole på Hareskov skole.

Erfaren udeskole
Hareskov skole er en demonstrationsskole, som har arbejdet med udeskoleideen i flere år og haft en gruppe lærere på studietur i Hamar kommune i Norge, for at lære og få inspiration. Skolen er demonstrationsskole i Undervisningsministeriet og Miljøministeriets projekt "Udvikling af Udeskole" (2014 - 2016).

Ud i Hareskoven
Skoven som ligger udenfor skolens dør benyttes ofte til en lang række forskellige aktiviteter, som har med undervisning at gøre. Udeundervisning er med til at støtte og supplere undervisningen inde, både med variation og bevægelse - men også med autencitet.

Træplantning
Ældre elever hjælper 1. klasserne med at plante deres eget træ i skoven. Træet følger eleverne gennem hele deres skoleforløb.

Selvbygget udeskolerum
Elever på ældste klasseetrin er i øjeblikket med til at bygge et udeskolerum, som skal benyttes til samlingssted og undervisning i skoven.

Samarbejder
Hareskov skole arbejder i tæt kontakt med Naturstyrelsen Øst med en række projekter.

Støtte
Udeskole på Hareskov skole er støttet af Naturstyrelsen, Furesø Kommune og Friluftsrådet.

Institution

Hareskov skole
Poppel Alle 6, Hareskov
3500 Værløse

72357200
Hareskovskole@furesoe.dk

Kontaktperson

Kjeld Nørgaard
51945364
Kjeldnoergaard@mail.dk