Middelalderløb i Ringsted

Spørgsmål og svar om middelalderen - et løb på 10 poster til opsamling af deltagernes viden om middelalderen.

Spørgsmål og svar om middelalderen.

Forberedelse

Efter et undervisningsforløb om middelalderen, kan I bruge dette løb til at repetere elevernes viden om middelalderen, ude i naturen. Forløbet egner sig særligt godt til brug i området omkring Ringsted - men kan fint bruges andre steder også.

Hæng spørgsmål op i træerne - enten som tekst eller som QR-koder, du selv koder ind. Hav svar på alle spørgsmål på et ark dig selv. Du kan finde spørgsmål og svar nedenfor - og et ark med spørgsmål og et med svar som kopiark.

Sådan gør du

 • Hæng de 20 spørgsmål op i træerne i skoven - eller ud i byen rum - gerne med afstand.
 • Lad eleverne løbe ud til de forskellige spørgsmål - og tilbage til dig med deres svar.
 • I kan evt. bruge fto terninger til at finde ud af, hvilket spørgsmål eleverne skal besvare.

Spørgsmål og svar

Her får du de 10 spørgsmål og svar om middelalderen i Ringsted:

 

Spørgsmål 1: Dronning Dagmars grav

 • I Ringsted ligger dronning Dagmar begravet. Hvilken berømt konge var hun gift med?
 • I hendes grav blev fundet et hult kors, hvad tro i korset har gemt på?
 • Hvor i verden stammer korset oprindeligt fra og hvordan tror I det er det havnet i Ringsted?

Svar til spørgsmål 1

 • Dronning Dagmar var Valdemar sejrs første kone.
 • Der har formentlig ligget et relikvie i hulrummet, måske en splint af kristi kors.
 • Noget tyder på det stammer fra Konstantinobel og det er formentlig bragt til Danmark i forbindelse med et korstog.

Spørgsmål 2: Træ til skibe

 • Tidligere var den danske flåde bygget at træ – Hvilken træsort var den mest brugte til skibsbygning og hvorfor?

Svar på spørgsmål 2

 • Egetræ er hårdt, stærkt, sejt og bestandigt, hvilket gør det uovertruffent som bygnings- og skibstømmer. Jo smallere vækstlag, des tungere og stærkere træ. Allerede vikingerne foretrak egetræ som skibstømmer.

Spørgsmål 3: Valdemarvejen

Mellem Haraldsted og Roskilde går der en vej, der hedder Valdemarvejen. Det er en meget gammel vej, der tidsmæssigt ofte knyttes til Christian d. 4, men den kan tidsfæstes helt tilbage til middelalderen.

 • Hvem måtte færdes på denne gamle vejen, og hvad var straffen for at forbryde sig mod den regel?
 • Hvad siger det om samfundsforholdene i middelalderen?

Svar på spørgsmål 3
Vi ved at vejene under Christian 4 alene var forbeholdt kongen og statsmagten. Det har sandsynligvis også været gældende i middelalderen. På kongens vej var der bomme, porte og bevæbnede vagter.

 • Den bonde der vovede sig ud på vejen blev straffet hårdt. Hans hest blev skudt og hans vogn og ladning konfiskeret.
 • Det feudale system var stærkt i middelalderen og bønderne blev ikke regnet for særligt meget. 

Spørgsmål 4: Middelalderens vigtigste fisk

Det danske farvand Øresund mellem Sjælland og Sverige gav i middelalderen store indtægter til den danske konge. Det skyldtes dels fortoldning af skibe, der skulle gennem sundet, dels at en bestemt fisk i september og oktober kom i så store stimer op gennem Øresund, at det fortælles, at man kunne øse dem op i bådene med hænderne.

 • Hvad var det for en fisk ?

Svar på spørgsmål 4

 • Sild

Spørgsmål 5: Middelalderens Danmarkskort

 • Danmarkskortet så anderledes ud i middelalderen end det gør i dag. Hvilke 2 store landområder hørte til Danmark dengang, som ikke hører til landet i dag?
 • I 1397 kom Danmark i union med 2 andre lande – hvad hed unionen, og hvilke lande bestod den af?
 • Hvem var unionens første leder?

Svar på spørgsmål 5

 • Hertugdømmerne i Tyskland - og Skåne, Halland og Blekinge i Sverige
 • Kalmarunionen (1397-1448 (1523)). Norge (Island og Grønland) og Sverige (Finland).
 • Margrete den 1 blev statsoverhoved.

Spørgsmål 6: Tøj i middelalderen

 • Hvilket materiale var bøndernes tøj lavet af i middelalderen i Danmark.
 • Adelens tøj blev ind i mellem lavet af et andet materiale, hvilket og hvorfra kom det?

Svar på spørgsmål 6

 • Uld fra får herhjemme
 • Silke importeret fra Østen

Spørgsmål 7: Sygdom

Fra året 1348 til 1351 blev store dele af Europas befolkning ramt af en sygdom.

 • Hvad hed sygdommen?
 • Hvor stor en del af Europas befolkning døde? 33 procent, 50 procent eller 70 procent?

Svar på spørgmål 7

 • Pesten eller Den sorte død
 • Pesten udslettede ca. 33 procent af Europas befolkning

Spørgsmål 8: Feudalsamfund

Den middelalderlige samfundsstruktur kaldes et feudalsamfund.

 • Hvad betyder det og hvad var forholdet mellem konge og herremænd, Herremænd og bønder og kongen og kirken i det feudale samfund?

Svar på spørgsmål 8: Feudalsamfund

 • Konge og herremænd var (gen)sidigt forpligtede pga. militærbehov. Mange bønder var fæstebønder og altså ufri med forskellige former for forpligtelse overfor herremændene. Der fandtes også enkelte selvejende bønder, men de havde på samme måde forpligtelser til kongen/herremændene.
 • Kirken stod for den åndelige magt, men kæmpede også om den verdslige magt med kongen, hvad de blandt andet kunne, fordi de ejede store jordområder og jord betød magt.

Spørgsmål 9: Dannebrog

En myte siger at Dannebrog faldt ned fra himlen og sikrede Valdemar Sejr en storog vigtig sejr i 1219.

 • Hvor skete det?
 • Hvilken dato er Valdemardag – hvor der stadig i dag sælges små Valdemarsflag.

Svar på spørgsmål 9: Dannebrog

 • Det skete i Tallinn i Estland.
 • Det skete på Valdemarsdag, d. 15 juni 1219 – Og selvom det er en myte, er det en myte, der er så stærk, at der i Tallinn står en sten som symbol på sejren. Formentlig skyldes myten, at danskerne i sidste sekund fik hjælp at den tyske Johannitterorden, hvis ordenskappe var rød med et kors.

Spørgsmål 10: Klostre

I middelalderen var der flere forskellige klosterordener.

 • Hvor mange ordener kan I nævne?
 • Hvad hed de mandlige og de kvindelige klosterbeboere
 • Nævn mindst et navn på et kloster.

Svar på spørgsmål 10

 • Benediktinerklostre, cistercienserklostre, Dominikanerklostre. Franciskanerklostre
 • Munke og nonne
 • Ringsted kloster (som er et benediktiner-kloster)

Hvem, hvad, hvor

Fag:Historie
Klasse:7. - 9. klasse
Sted:By og kultur, Skov
Årstid:Forår, Sommer, Efterår, Vinter

Grej

 • Et godt naturområde - eller evt. et sted i byen
 • 2 terninger
 • Kopiark med spørgsmål printet, klippet ud og måske lamineret.
 • Kopiark med svar til læreren.

Tid

1 time

Kolofon

Forfatter 
Laura Lundager Jensen, præst og seminarielektor i KLM, religion og historie og udeskolekonsulent på Læreruddannelsen på Metropol.

Foto
Malene Bendix

Redaktion
Eva Skytte og Malene Bendix

Udgivelse
Materialet er udgivet til Kærhave skov - og støttet af Nordea-fonden. Udgivelsen på Skoven i Skolen er støttet af Aage V. Jensens Fonde.