Kirke Hyllinge Skole

60 børn fra Kirke Hyllinge Skole planter træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2016

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
11. november 2016

Hvor mange træer planter skolen?
150 træer

Hvor mange klasser planter?
3

Hvor mange børn planter?
60

Hvad sker der?
2 6.klasser og 1 7.klasse planter træer på SFO´ens jord. Det foregår som en naturlig del af natur/teknologi og biologiundervisningen. Heri indgår også, hvor vigtig det er at genplante skov, da det betyder en kæmpe forskel for miljøet. Alle træerne bliver plantet på Kirke Hyllinge skoles jord tæt ved SFOén.

Skole

Kirke Hyllinge Skole
Bygaden 51
4070 Kirke Hyllinge
26196229
mariannesoendergaardkristensen@gmail.com

Kontaktperson

Marianne Kristensen
26196229
mariannesoendergaardkristensen@gmail.com