Kongskilde Friluftsgård Naturcenter

Naturcenteret tilbyder naturformidling i form af aktiviteter, forløb, kurser mm. for daginstitutioner og skoler, - på Kongskilde eller lokalt på skolerne.

Naturvejledning på Kongskilde Friluftsgård Naturcenter

Kongskilde Friluftsgård Naturcenter ligger ved Tystrup Sø i et fantastisk landskab der rummer store muligheder for at formidle natur og kultur til både børn og voksne. Naturcenteret tilbyder naturvejledning og laver projekter både med udgangspunkt i Kongskilde Friluftsgård, men også lokalt i daginstitutioner og skoler. Det opsøgende arbejde skal blandt andet inspirere daginstitutioner og skoler til at bruges deres lokale natur og til at etablere samarbejde med lokale kulturinstitutioner, foreninger mm.

I 2014 og 2015 arbejder vi særligt med fra jord til bord temaer indenfor:

  • naturens spisekammer
  • fisk i åer og søer
  • korn og brød
  • landbrug, kvæg og kød
  • bier
  • smedning

Institution

Kongskilde Friluftsgård Naturcenter
Skælskørvej 34
4180 Sorø
40247929
nv@d-kf.dk
www.d-kf.dk

Kontaktperson

Kirsten Blicher Friis
40247929
nv@d-kf.dk