Kopiark: Aktivitetsark 3: Lokal biodiversitet og arts-akkumulering

Hent kopiarket: Aktivitetsark 3: Lokal biodiversitet og arts-akkumulering.

Kopiark

Hent kopiark
Her kan du hente kopiarket Aktivitetsark 3: Lokal biodiversitet og arts-akkumulering. Du kan finde det i højre margin.

Kopiarket kan bruges, hvis klassen skal undersøge, hvad antallet af forskellige levesteder i et område betyder for biodiversiteten.

Word
Kopiarket er skrevet i word. Du kan rette det til, så det passer til dine elever og det sted I tager hen.