Kopiark: Journal 5.3: Træernes blomster og bestøvning

Hent kopiarket: Journal 5.3: Træernes blomster og bestøvning.

Kopiark.

Hent kopiark
Her kan du hente kopiarket Journal 5.3: Træernes blomster og bestøvning.. Du kan finde det i højre margin.

Kopiarket kan bruges, hvis klassen skal undersøge træets blomster i stereolup og mikroskop.

Word
Kopiarket er skrevet i word. Du kan rette det til, så det passer til dine elever og det sted I tager hen.

Find materiale
Du kan også finde et materiale, hvor kopiarket bliver brugt i "Læs også" nedenfor: