Kulsbjerg Skole Mern

131 børn fra Kulsbjerg Skole Mern planter 700 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017.

Hvor planter skolen?
Vi planter i Projektet Mern Ådal ( se forklaring nedenfor)

Hvornår planter skolen?
6. november 2017
7. november 2017
9. november 2017
10. november 2017

Hvor mange træer planter skolen?
700 træer

Hvor mange klasser planter?
7

Hvor mange børn planter?
131

Hvad sker der?
I Mern har vi et stort projekt "Mern Ådal". Her arbejder vi (skole, daginstitution, lokalråd, foreninger) med et areal på 3,5 Hektar. Her planter vi træer ved hjælp at fondsmidler mv.

Området er i umiddelbar tilknytning til skole og daginstitution. Jorden ejes af en selvejende institution der sætter området til rådighed for skole, daginstitution og byens borgere.

Plantedagen 6.-10. november er samarbejde mellem primært skole, forældre og skovfoged Jens Rasmussen. Vi mødes og planter træer i harvede og pløjede arealer i tidsrummet 12.00 - 16.00. Lokalråd, borgere og foreninger samt plejehjem inviteres til at deltage.

Bemærk at vores web-adresse er en fælles adresse for 3 afdelinger - til sammen - Kulsbjerg skole med 3 postadresser.

Skole

Kulsbjerg skole Mern
kalvehavevej 19-21
4735 Mern
24764191
bwje@vordingborg.dk
www.kulsbjergskole.dk

Kontaktperson

Bendt Wittrock Jespersen
24764191
bwje@vordingborg.dk