Lødderup Friskole

55 børn fra Lødderup Friskole planter 100 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017.

Lødderup Friskole planter 100 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017.

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
9. november 2017

Hvor mange træer planter skolen?
100 træer

Hvor mange klasser planter?
3

Hvor mange børn planter?
55

Hvad sker der?
Vi planter sammen om formiddagen. Dvs. indskolingen og de ældste børnehavebørn. Vi planter både i børnehaven og på skolens område, og vil gerne give alle ejerskab og medansvar for vækst og liv.

Skole

Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M.
97724566
lodderup@mail.tele.dk

Kontaktperson

Marianne Havskov
97724566
lodderup@mail.tele.dk