14. møde i UdeskoleNet Kalø

7. og 8. oktober 2013 på Jægerforbundets Vildtforvaltningsskole i Kalø.

Møde i UdeskoleNet Kalø

På Mols

Toogtyve deltagere ankom til bålkaffe i skoven og velkomst af Karen Barfod og Franz Holmberg på Danmarks Jægerforbunds vildforvaltningsskole ved Kalø.
 

Mols Bjerge

I det vidunderlige stille varme efterårsvejr, lod vi jakkerne ligge i bilen og drog ud i Mols Bjerge. Under kyndig vejledning af Pernille Mølgaard Andersen, formidlingsinspektør, leder af skoletjenesten, Naturhistorisk Museum spiste vi orange myrer som en lille appetizer på turen, efterfulgte af bakke op og bakke ned med fortællinger om stedets muligheder og særegne natur.
 
Vildtforvaltningsskolen
Foto: Dorte Vind.
 
Et par dejlige timer under åben himmel. 
 
Smag en orangemyre
Der blev smagt på orangemyrer. Foto: Dorte Vind.
 

Smalrå over bål 

Tilbage i skoven ved Danmarks Jægerforbund, præsenterede Franz Holmberg os for aftenens aftensmad. En smalrå på 13 kg med hud og hår, grøn salat med fennikel. Et dejligt selskab med en summen af fagsnak og udveksling af tips og ideer medens kødet simrede på grillristene. Et fantastisk måltid med rødt grillet kød, bær, brød og salat.
 
udeskolenet_okt2013_4_300p.jpg
 
Franz Holmberg
Franz Holmberg serverede smalrå over bål. Foto: Dorte Vind.

 

Åben mikrofon

Kl 21.00 mødtes vi til åben mikrofon, hvor Dorte Vind fortalte om, hvilke erfaringer man i Esbjerg kommune har med udeskolenetværk for lærer og pædagoger.
 
Hanne Sofie (Fie) Schmidt fortalte om udeskolenetværk i Kolding Kommune, især med henblik på specialområdet. Der er en Udeskolestrategi på vej på nogle skoler.
 
Erik Mygind fortalte om et nyt forskningsprojekt TEACHOUT, som har modtaget knap 7 millioner til forskningsprojektet fra Trygfonden. Hensigten er at kunne dokumentere udeskoles læring kombineret med fysisk aktivitet og sociale relationer. Både som et pædagogisk redskab, men også som politisk argument. Projektet strækker sig fra 2013 til 2017 og har fokus på elever i mellemtrinnet. Projektet søger skoler, der vil være med til projektet, og som både får besøg af forskere, men også mulighed for at deltage i seminarer (gratis) og sparring.
 

Nattur

I nattens mulm og mørke drog vi, i skæret fra olielamperne, af vejen med toppede marksten mod Kalø Slotsruin. Undervejs læste Fie op af dansk litteratur, hvor Kalø indgår. Nogle øjeblikke, hvor litteratur blev nærværende og autentisk på sin egen magiske måde. Nogle så Gustav Wasa flygte fra Kalø, udklædt som kodriver...
 
Kalø Slotsruin
Fie læser om Kalø på Kalø. Foto: Dorte Vind.

 

Bålhygge

Det blev sent den aften omkring bålets varme gløder

Tirsdag

Tirsdag blev der serveret ankomstkaffe med bolle i spisesalen, medens de sidste deltagere ankom. Niels Søndergaard chef for Danmarks Jægerforbunds uddannelses og rådgivningsafdeling bød velkommen til stedet og fortalte om forbundets aktiviteter og opgaver. I de fantastiske naturlige rammer og bygninger præsenterede UdeskoleNets formand Karen Barfod og kasser Lars Hansen de ca. 50 deltagere, efterfulgt af skoleleder Marianne Fløe Hestberg, Naur- Sir Skole, Holstebro, der problematiserede og beskrev drenge i udeskole og tilgange til gennemførelse og udvikling af undervisning uden for skolens mure.
 
Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund. Foto: Dorte Vind.
 
Marianne Fløe Helstberg, Naur-Sir Skole
Marianne Fløe Helstberg, Naur-Sir Skole. Foto: Dorte Vind.

 

Workshops

Efter en kort pause præsenterede workshopafviklerne indholdet med levende ord for deltagerne og bagefter var ud til:
 
- Jægerforbundet og naturformidlerne v/ Franz Holmberg og Niels Frost
En smagsprøve på naturformidling med fasaner og ænder. Et par dejlige timer med Niels og Franz under bøgetræernes guld brune blade. Her blev ordnet ægte fasaner med de bare næver, og bla. Leget en " kro"-leg. Alle er fasaner som skal fylde deres kro med bolde. Men rundt i området lister en/to ræve som vil fange dem. Når man bliver fanget, må man slippe alle sine bolde man har i kroen (posen) og man lever op igen. Man kan få helle ved at nå at flyve på pind (røre et træ) hvem har mest mad i kroen når legen slutter?
 
- Museum Østjylland v/ Janni Wedderkopp
Formidling og kulturhistorie med rollespil. Janni tog os med på en tur ad landets ældste middelalder vej til Kalø Slotsruin. Undervejs fortalte hun om, hvordan de i Museum Østjylland har vægt at ansatte hende, som er arkæolog og naturvejleder, til at arbejde med ”mobilformidling”, dvs. hun tager ud til steder nær skolerne og er et bud ind i udeskolearbejdet. Janni vidste, hvordan hun arbejder med CL strukturen Quiz og byt arbejder med begreber, som giftefærdig og kloster, inden rollespil bliver sat i gang. Vi fik tildelt roller og fik indblik i hvordan rollespil kan bruges i historiefaget.
 
Rollespil på Kalø Slotsruin
 
Rollespil
Rollespil på Kalø Slotsruin. Foto: Dorte Vind.

 

- Bier i skolen, ved Kaløvigegnens Biavlerforening - i foreningens skolebigård
En meget spændende workshop, præsenteret af Svend Mikkelsen fra Kaløvigegnens biavlerforening. En fordybende beskrivelse af det at holde bier. Om årets gang og redskaber og ikke mindst om muligheden for at inddrage skolen og undervisningen. Vi sluttede af med honningmadder. Se mere.
 
Bier
Biworkshop med Kaløvigegnens Biavlerforening. Foto: Rasmus Østerby.
 
 
- Ud i naturen med sved på panden v/ Naturcenter Syddjurs
Det kommunale naturskole tilbud, på moutain bike over stok og sten med formidling af istidlandskaber og overdrev. Der blev knoklet, lyttet og undersøgt …Og lidt sanseøvelser.
 

Frokost

Så var det spisetid og vi nød den mættende vildtsuppe med grøntsager. 
 

Refleksion

Herefter fulgte en lille time med refleksion over formiddagens indtryk, hvor Dorte Vind faciliterede os sikkert gennem processen. Vi gik vist alle lidt mere bevidste fra mødet pga. dette forløb.
 
Refleksion i sol
 
Refleksion i sol
Refleksioner. Foto: Dorte Vind.

 

Udeskoleprisen 2013

Årets udeskolepris gik i år til Røsnæs Skole, som modtog æren, en plakette og et æbletræ passet og plejet af Peter Løn. Et meget specielt Nonnetit æbletræ, med søde æbler, hvor der kun er 5 oprindelige træer tilbage. Se bilag med begrundelsen for prisen..
 
Udeskoleprisen til Røsnæs Skole
Udeskolelærerne Charlotte Hooge, Fritz Raae, Ruth Thomassen og Stine Foersom modtog Udeskoleprisen 2013 på vegne af Røsnæs skole. Karen Barfod overrakte prisen. Foto: Dorte Vind.
 

Referat af generalforsamling udeskolenet 8. oktober 2013

Dagen sluttede på bedste vis, med generalforsamling for medlemmerne. Her følger et referat.
Referent Rasmus Østerby.
   
1 Valg af dirigent:
Rasmus Østerby valgt. Rasmus konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne
 
2 Valg af referent:
Dorte Vind valgt.
 
3 Bestyrelsens beretning:
Se vedhæftet.
 
4 Fremlæggelse af regnskab:
Se vedhæftet
Regnskabet er godkendt!
Bemærk at da vi har penge nok, har vi valgt at nedsætte kontingentet, og støtte udgivelse hæftet ”Viden i virkeligheden” mv.
Man kan ikke betale med EANnummer, men da vi har et CVR nummer, kan skoler bruge det til at betale.
 
Fastlæggelse af kontingent:
100 for personlig medlemskab  og 400 for institutionsmedlemsskab.
 
Budget
Forårsmødet blev udsat til dette møde pga. Lærer lockout. Der kommer derfor ikke flere udgifter i dette regnskabsår.
 
5 Indkomne forslag
Generalforsamling skal flyttes til foråret.
Vedtaget.
 
6 Valg til bestyrelse
Følgende blev genvalgt:
Lars Hansen, Den frie Lærerskole
Dorte Vind, Esbjerg Kommune
Karen Barfod, VIA
Jacob Bahn, Søndermarkskolen
Peter Bentsen, Steno Center for Sundhedsfremme
Malene Bendix, Skoven i Skolen og Udeskole.dk

Følgende blev nyvalgt:
Franz Holmberg, Danmarks Jægerforbund

7 Valg af revisorer:
Rasmus Østerby, Thorning Skole blev genvalg
Claus Olesen, Valdemar Slot blev valgt

8 Suppleant
Laura Lundager, Læreruddannelse Metropol blev genvalgt
 
9 Evt.
Der blev opfordret til at deltage i forskningprojektet TEACHOUT. Se bilag.
Vi blev, af Peter Løn, opfordret til at forholde os til reformen af erhvervsskolerne.
 

Næste møde

Næste møde er i Fredensborg den 28. april hos Skolen i virkeligheden.
  

Bilag

 

Kolofon

Forfatter: Rasmus Østerbye, lærer og naturvejleder Kompedal.

Foto: Dorte Vind.