16. møde i UdeskoleNet - i Ribe

Fotoreferat fra møde på Quedens Gaard i Ribe den 1. og 2. oktober 2014 med temaet "Udeskole og skoletjenester".

Skibbroen i Ribe med stormflodssøjle og UdeskoleNet.

Referat fra formøde 1. oktober 2014

Solen skinner og himlen over Ribe Domkirke er oktoberblå og så høj, som den kun kan blive, når landet omkring er fladt som en pandekage.

img_2918_0.jpg
Jens Futtrup, Dorte, Birte og Trine tager imod. Foto: Malene Bendix.

For de som har lyst, starter det 16. møde i UdeskoleNet allerede onsdag eftermiddag, hvor vi kommer vaklende hen over Sortebrødregades brosten i større og mindre flokke - og bliver tager imod af Dorte og Trine, som viser os ind gennem porten, op ad en hønsestige, ind gennem et gammelt køkken, op forbi cafeen - og ind i den gamle stue i købmandsgården Quedensgaard. Her tager Jens Futtrup og alle hans folk imod. Her er stillet te og stole frem - og her foregår det 16. møde i UdeskoleNet, som har temaet "Udeskole og skoletjenester" - eller "Udeskole på museum".


img_2927_0.jpg
Porten ind til Quedens Gaard. Foto: Malene B.

17.00: Velkomst
Dorte Vind fra Myrthuegaard og Skoletjenestenetværk og Trine Wittorff Brander som er museumsvejleder på Quedens Gaard tager i mod. Vi synger "Det lysner over agersfelt". Trine fortæller om den gamle købmandsgård, som både er cafe og butik - og samtidig en åben levende skoletjeneste og omdrejningspunkt for Esbjerg Kommunes formidling af 1800-tallet og renæssencen. Dorte præsenterede program, plan og så det fantastiske hold af museumsfolk, naturvejledere, skoletjenestleder mv., som stod klar med forklæder på for at hjælpe og støtte mødet. Utrolige mennesker.


img_2933_0.jpg
Dorte Vind og Trine Wittorff Brander byder velkommen. Foto: Malene Bendix. 

17.30: Aftensmad
Og så er der middelaldermad. Skinke, hvedekorn med honning og løg, vadehavssennep og ja um.


img_2946_0.jpg
Middelaldermiddag. Foto: Malene Bendix.

18.45: Udeskole basisviden
Og så gik Karen Barfod på med UdeskoleBasic: et spændende oplæg om definitioner af udeskole, forskning mv. Find Karens oplæg som pdf-fil i højre margin under Kopiark.


img_2950_0.jpg
Karen Barfod med UdeskoleBasic. Foto: Malene Bendix.

21.00: Ghostwalk i Ribes gader
Her tog referenten hjem til sin gamle far - men det forlyder, at deltagerne blev taget med på en stemningsfuld tur gennem Ribes snørklede gader - og blev præsenteret for huse, hekse (Maren Splid), hvide damer og andre af den gamle bys spøgelser.

22.00: Netværkssamvær
Og hygge.

Og så gik solen ned og stod op over Ribe den anden dag.


img_2960_0.jpg
Ribe Domkirke. Foto: Malene Bendix.

Referat fra den 2. oktober 2014

9.45: Kaffe og morgenbolle


img_2965_1.jpg
Kulturchef Mads Stendorf. Foto: Anne Hj. Rønning.

10.00: Velkomst
Kulturchef Mads Stendorf, Esbjerg Kommune, byder velkommen til Esbjerg Kommune, som ikke mere er ikke en fiskerkommune, men stadig havn med fx afskibning af 77 % af danske vindmøller. Og velkommen til Ribe, som er Danmarks ældste by - og indstillet til optagelse på UNESCOs kulturarvsliste. Og velkommen til Quedensgård og mødet her, som Myrthue, Sydvestjyske museer, Skoletjenestenetværket har lagt mange kræfter i at realisere.

Skoletjenesten i Esbjerg kommune er 40 år gammel - og består i dag af Myrthue: en palet 19 skoletjenester og partnerskaber med tilbud indenfor fx historie, natur, science, bevægelse, klima, bæredygtighed, kultur og erhverv. Alle tilbud er tænkt ind i udeskoletanken og tager udgangspunkt i de faglige mål, og forberedelse - oplevelse - bearbejdning.

Den største barriere for at kunne bruge skoletjenester i udeskolesammenhæng er transport. I Esbjerg kommune har man nu lavet en 3-årig aftale med Arriva og DSB om, at transport mellem 8 og 13.30 er gratis for skoler.


img_2987_0.jpg
Trine og Dorte med workshops. Foto: Anne Hj. Rønning.

Trine og Dorte byder også velkommen på deres egen skønne måde - og sætter os ind i dagens program, workshops mv.


img_2970_0.jpg
Salen var fyldt. Foto: Anne Hj. Rønning.

10.15: Oplæg om og refleksion over "Skoletjenestetilbud og udeskole"
Laura Lundager Jensen, som er præst, lektor og underviser i KLM og historie på Metropol holder oplæg om at tage klassen med ud til skoletjenestetilbud. Se Lauras powerpoint.


img_2996_0.jpg
Laura Lundager Jensen om udeskole på museum. Foto: Anne Hj. Rønning.
 

11.40: Udeskoleprisen 2014
Malene Bendix som er sekretær i UdeskoleNet motiverer udeskoleprisen til stor overraskelse for prismodtageren. I år går Udeskoleprisen til lektor, phd-studerende og Udeskolenets formand, Karen Barfod.


img_3044_0.jpg
Karen opdager at hun får årets udeskolepris. Foto: Anne Hj. Rønning
 

img_3043_0.jpg
Dorte henter Karen. Foto: Anne Hj. Rønning.

img_3052_0.jpg
Vi griner lidt. Foto: Anne Hj. Rønning.

Motiveringen var blandt andet:

”Karen Barfod har med vulkansk styrke, vid, humor og fantasi gjort et fantastisk stykke arbejde for udvikling og udbredelse af udeskole i Danmark. Karen har indført udeskoleideen på læreruddannelsen i VIA, både som lektor men også som leder af afdelingen VIA OUT og som projektleder i internationale samarbejder omkring outdoor education. Samtidig har Karen holdt kurser og foredrag om udeskole for lærere over hele landet. Hun var i 2006 var med til at stifte UdeskoleNet og har lagt et kæmpe arbejde i at være vores formand. I dag skriver Karen phd. i TEACHOUT."


img_3072_0.jpg
En glad Karen B. Foto: Anne Hj. Rønning.

Med prisen følger et æbletræ fra Æbleværkstedet Nonnetit. Du kan finde motiveringen som wordfil i højre margin under Kopiark. 

12.00: Frokost på Brorsonsminde
Så gik vi til frokost - og det foregik på Brorsonsminde. Vigtig netværksdel.

 

img_3087_0.jpg
Frokost på Brorsonsminde. Foto: Malene Bendix.

13.00: Workshops
Her er hvad vi kunne vælge imellem. Se også referater fra workshops nedenfor:

 • Renæssancen på Quedens Gaard, Historisk Værksted, v. Myrthue og Sydvestjyske Museer
 • 1800-tallet på Quedens Gaard, historisk Værksted, v. Myrthue og Sydvestjyske Museer
 • Brug kunstmuseer i undervisningen, v. Ribe Kunstmuseum
 • Kom og køb - om handel ved Vadehavet i vikingetiden, v. Museet Ribes Vikinger, Sydvestjyske Museer
 • Din kirke, din kultur - Brug kirken og kirkegården tværfagligt i undervisningen, v. Myrthue og RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift og Pædagogik & Undervisning, Esbjerg Kommune
 • GPS-løb. Nye tider i gamle dage, v. Myrthue/Sydvestjyske Museer og RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift.

img_3089_0.jpg
Netværk og stormflodssøjle. Foto: Malene Bendix.

15.00: Bestyrelsens halve time
Karen gennemgik på bestyrelsens vegne forskelligt suppleret og suffleret af kasserer Lars Hansen.

 • UdeskoleNets hovedformål er at afholde to møder årligt, hvor folk med interesse for udeskole, fra alle professioner, kan mødes, høre oplæg, deltage i workshops og diskutere, udvikle og netværke.
 • Næste møde foregår på Valdemar slot den 22. april 2015. Temaet er "Udeskole og fortælling". Det planlægges af Claus i samarbejde med bestyrelsen.
 • Økonomisk går det udmærket. Vi har de penge vi skal bruge til at gennemføre møder - og har derfor sendt penge tilbage til Friluftsrådet, så de kan bruges til andet udeskolearbejde.
 • UdeskoleNet har søgt penge til genoptryk af "Udeskole - Viden i virkeligheden" hos 15. Juni Fonden.
 • UdeskoleNet har på forskellige måder arbejdet politisk det sidste år - og har sat aftryk på skoledebatten.

15.30: Tak for i dag
Tusind tak for en dejlig dag i Ribe. Tak for et dejligt arrangement til alle arrangører.

 

img_3134_0.jpg
Springvandet på munketorvet. Foto: Malene Bendix.

Referat fra workshops

Nye tider i gamle dage

GPS-løb i Ribes gader ved Myrthue og Sydvestjyske Museer og RAMS - Mennighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift.
Referat af Franz Holmberg, naturvejleder i Danmarks Jægerforbund

Hvorfor sagde Elisabeth Giørtz mon nej til Jacob A. Riis, da han friede til hende? Var det, fordi han var grim, fordi han var fattig, eller var han bare alt for gammel?

Hvorfor ansatte man mange børnearbejdere? Var det fordi børn var billig arbejdskraft, fordi børn kunne komme rundt overalt, eller fordi børn var glade for at tjene lommepenge?

Sådanne spørgsmål fik vi på gps-tur rundt i Ribes gader. Løbet er egentlig designet til skoleelever

På tur
Vi prøvede en del af turen ”Nye Tider i Gamle Dage”, som er en GPS-tur rundt i Jacob A. Riis tid -slutningen af 1800 tallet og begyndelsen af 1900 tallet.

Vi lånte smartphones, der i forvejen var 100% klargjorte. Der var bred enighed om, at det var en kæmpe fordel, da vi ikke skulle slås med egne telefoner og programmer som ikke virkede. Derfor kom vi hurtigt i gang uden det store tekniske bøvl.

Turen er et spil om at kende til vilkårene omkring år 1900. Undervejs vinder eller taber man "penge" ved at løse opgaver, og måske har man til sidst råd til at udvandre til Amerika.
Undervejs ved posterne skal man benytte telefonen til at fotografere, optage video, se filmklip og sende sms. Teksterne til posterne er indtalt, og nogle steder skulle der scannes QR koder.

Før turen
Turen er tænkt, så eleverne hjemme på skolen læser og løser små opgaver med forskellige aktiviteter. Hvordan var det at være ung i slutningen af 1800 tallet? Hvem var Jacob A. Riis? Hvordan levede man dengang? Skulle man prøve lykken på den anden side af Atlanten, eller måtte man blive hjemme i Danmark, hvor vilkårene ofte var hårde. Til hvert emne er der 1 - 2 sider baggrundsstof. Baggrundssiderne uddyber emnerne på posterne.
Quedens Gaard i Ribe har rammerne for og rummene til at opleve netop den tidsepoke. Der er spændende muligheder både for de yngste og for de ældste elever. Det er oplagt, at begynde GPS turen på Quedens Gaard, eller kombinere den med et af de andre undervisningstilbud om 1800-tallet i skoletjenesten. Det kunne f .eks. være i Skole omkring år 1900 eller Tyende søger arbejde.

Booking
Kommer du til Ribe og har lyst til at prøve turen, så kan mobilerne bookes på Ribe Turistkontor. Læs mere på http://myrthue.esbjergkommune.dk/ og på http://www.gpsiribe.dk.


anne-ronning-1_0.jpg
Kom og køb i middelalderbod. Foto: Anne Hj. Rønning.

Kom og Køb!

Workshop på Museet Ribes Vikinger ved Museet Ribes Vikinger og Sydvestjyske Museer
Referat af Anne Rønning, virksomhedspraktikant i Skoven i Skolen og Udeskole.dk

I vikingetiden fungerede Vadehavet som handelsvej til Ribe. Handlende fra mange lande kom til byen ad vandvejen. De medbragte produkter og råvarer, som de lokale håndværkere benyttede sig af. På markedspladsen mødtes købere og sælgere fra mange lande, kulturer og trosretninger.

”Kom og køb! Kom og køb mine smukke glasperler eller dette livsnødvendig strygestål.”  Vi er handlende på markedspladsen ved Ribe. To og to har vi fået udleveret en kurv med vores varer; strygestål, øksehoveder og nøgler af metal, skåle og en kande af ler, kronhjortegevir til kamme,  glas og glasperler.  Vi har foldet et tæppe ud på jorden og sammen fundet ud af, hvad det er vi gerne vil bytte vores varer til. Handlen er gået i gang og overvejelserne om sprogbarriere, valuta, hvilke varer der havde mest værdi og hvad man gjorde ved tyveknægte i vikingetiden melder sig hurtigt.

Markedspladsen er afslutningen på undervisningsforløbet ”Kom og køb”. Inden markedet har vi gennemgået landskabet omkring Ribe og snakket om hvordan man i vikingetiden brugte skibe som transportmiddel.  Vi har siddet i et vikingeskib og snakket om de varer (skind, tørfisk, skiffersten og hvalknogler), vi havde med i skibet. Hvad købte og solgte man i vikingetiden? Hvor kom de handlende fra?

"Kom og køb" er et undervisningsforløb for børnehaver og op til 4 klasse i faget historie.  Museet Ribes vikinger har som supplement til forløbet  lavet 4 arbejdsark som lærere og pædagoger kan benytte sig af før og efter besøget. Forløbet er en del af undervisningsportal "Mit Vadehav", hvis formål det er at give eleverne viden om og kendskab til Vadehavsområdet, mens de arbejder med folkeskolens faglige mål. På portalen kan du finde materialer til undervisning om, ved og i Vadehavet til mange fag.


img_3100_0.jpg
Koner søger tyende. Foto: Malene Bendix.

Piger og karle på købmandsgården

1800-tallet på Quedens Gaard, historisk værksted ved Myrthue og Sydvestjyske Museer 
Referat af Malene Bendix, Skoven i Skolen og Udeskole.dk

"Tyendemarked! Tyendemarked!" råber de to koner ude foran Quedensgaard og vinker os hen til sig. De får hurtigt skilt os ad - og stillet os op på to rækker efter højde.


img_3103_0.jpg
Op på række. Foto: Malene Bendix.

Vi bliver godtaget af den ene kone - en skrap madamme i 1800-tals gevanter, som genner os ind i sit køkken. Her inspicerer hun vores hænder og skælder ud over lidt af hvert. "Ja, de her har vist ikke set sæbe og vand i mange dage - se de sorte negle", får Rasmus at vide. "Der er alt for meget pynt," er hvad hun har til overs for mine fine ringe. Lars er den eneste som får ros: "Jo, du er da vant til at tage ved."


img_3106_0.jpg
Vores frue er ikke helt tilfreds med Rasmus´s sorte negle. Foto: Malene Bendix.

Så beder hun os om at tage et skridt tilbage - ud af rollen - og forklarer hvordan man i Quedensgaard historiske værksted inviterer børn tilbage til 1800-tallet, hvor de kan opleve børns vilkår fra dengang på deres egne kroppe.


img_3108_0.jpg
I 1800-tals køkkenet. Foto: Malene Bendix.

Så træder vi et skridt frem - ind i rollespillet igen. Konen genner os ind i sit køkken, hvor vi får tørklæder og kasketter på - og en skudsmålsbog, hvor der står en lille sætning om, hvem vi hver især er. Jeg hedder Helga, er fiskerpige og god til at bøde garn, rense fisk og gøre rent. Så bliver vi sat i en rundkreds på skamler foran det store gamle komfur - og bedt om at sy bolde, så konen kan se, hvor ferme vi er. Mens vi syr, spørger hun til vores liv - og fortæller forskellige historier om børns liv, som om det er noget som sker nu. Hun fortæller fx om Jacob A. Riis, som forelskede sig i købmandens datter, men ikke måtte få hende. Han udvandrede til Amerika og tog billeder af fattige folk derovre, som senere blev meget berømte. Konen trak hele tiden tråde ind i vores 1800-tals børneliv - spurgte til hver af os, så vi måtte tænke med og hitte på ud fra vores roller mens vi syede.

Senere fik vi lov at gå ud i haven og lege gamle lege:


img_3120_0.jpg

img_3114_0.jpg

Og så mere arbejde for drenge og piger. Det går referenten desværre glip af - men jeg ved, at drengene får mulighed for at prøve at mure og lave træarbejde - og pigerne ja bager og syr.

Selvom man er voksen, så virker det jo. Det er superlet at skrive referat og huske, hvad vi fik at vide, for det blev syet ind og leget ind. Tak for en dejlig oplevelse.

Renæssancen på Quedens Gaard, historisk værksted

Ved Myrthue og Sydvestjyske Museer

Workshoppen gik på gade iført sjove hatte.

 
renaessancen1-dorte-vind_0.jpg
Renæssancehatte. Foto: Dorte Vind.
 

På Ribe kunstmuseum

Brug kunstmuseer i undervisningen v/ Ribe Kunstmuseum 
Referat af Karen Barfod.

 
Med Bente Bramming i spidsen gik vi gennem solskinnet i Ribes smukke gader til Ribe Kunstmuseum, der fremstår lyst, indbydende, gennemrenoveret og med guldalderkunst så det brager.
 
Bente fortalte om museets arbejde med lokale skoleklasser og de mange lejrskoler, der kommer til byen. Ikke alene for at få en rundvisning, men også for at arbejde med konkrete temaer.

kunstmuseum5-karen-barfod_0.jpg
Bente Bramming beretter. Foto: Karen Barfod.
 
Og så skulle vi selv arbejde med udvalgte billeder, koblet sammen med ”det moderne gennembruds” ideer. På d eudleverede arbejdsark blev det moderne gennembruds få punkter og mærkesager ekspliciteret helt enkelt, hvorefter vi i grupper på to-tre stykker diskuterede hvordan kunstneren på vores billede udtrykte ideerne om feks  ”opgør med eksisterende magtstrukturer”. Det, at se på billederne med fokuseret opmærksomhed kvalificerede samtalerne til at handle om billedernes indhold og symbolske styrke. Så gennemgik hvert hold deres analyse, og Bente Bramming supplerede og diskuterede indholdet. En dejlig eftermiddag med Olga Dysthe inspireret dialog om kunst.

kunstmuseum1-karen-barfod_0.jpg
Lille hund. Foto: Karen Barfod.

Først fik vi kaffe, mens der stod en lille hund og snusede i reolen. Bente introducerer os til samarbejdet mellem museum og skoler.

kunstmuseum2-karen-barfod_0.jpg
Michael Anker: En barnedåb. Foto: Karen Barfod.

Samtale om Michael Ankers billede af ”en barnedåb” – det er Anna der bærer -  læg mærke til, at billedet af menneskene i fuld figur er hængt op så lavt, at det virker som om vi står iblandt dem i kirken.

kunstmuseum6-karen-barfod_0.jpg
Slet vejr. Foto: Karen Barfod.

Samtale om billedet med manden på vej ud i snefoget – hed det ”slet vejr”?
 

kunstmuseum3-karen-barfod_0.jpg
Hygge. Foto: Karen Barfod.
 
Der er også sjovt (og smukt) på museet
 

Din kirke - din kultur

Brug kirken og kirkegården tværfagligt i undervisningen v. Myrthue/RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift / Pædagogik & Undervisning, Esbjerg Kommune.

Her et par fotos.

kirke1-dorte-vind_0.jpg
Fra workshop i Ribe Domkirketårn. Foto: Dorte Vind.

kirke2-dorte-vind_0.jpg

Udsigt over det flade land. Foto: Dorte Vind.

Tak for i dag.

Kolofon

Referat: Malene Bendix.

Referater fra workshops: Franz Holmberg, Anne Rønning, Karen Barfod og Malene Bendix.

Foto: Anne Rønning, Lars Hansen, Dorte Vind, Karen Barfod og Malene Bendix.