17. møde i UdeskoleNet

Den 22. april holdt UdeskoleNet møde og generalforsamling på Valdemar Slot. Temaet var udeskole og fortælling. Du kan finde referater her.

UdeskoleNet foran Valdemar Slot.

Referat af dagen

Godmorgen
Valdemarslot på Tåsinge lå badet i sol, da det d. 22 april slog dørene op til UdeskoleNets 17. møde.

9.30-10.00: Rundvisning
Mødet startede stille og roligt med kaffe og brød og en lille rundtur på slottet, hvor Lensbaronen fortalte om sin barndom med rucheture på trapperne på glatte serveringsbakker andre skæve gode historier.

10.00: Velkomst
Så vi var allerede overvældet at fortællinger, da mødet startede officielt kl 10 i naturskolens lokaler, omgivet af jagttrofæer- og etnografika, hvor Karen Barfod og Claus Olesen bød velkommen. Vi sang Jægerpræsten Kaj Munks Anemone sang  og dagens program blev præsenteret.

Herefter blev ordet givet videre til Lensbaron Niels Iuel-Brockdorff – direkte efterkommer af søhelten Niels Juel. - Og med lensbaronens egne fortællinger om Valdemar slot, dets mange ejere, deres fantastiske bedrifter og ødelæggende fallitter blev rammen sat for fortællingens magiske evne til at drage sine tilhørere ind og ud af historiens sande og usande begivenheder.

11.00: Fortællingen om livets mening og teknikker
Næste punkt på programmet var fortæller og dramalærer Hanne Kirk fra den Frie Lærerskole, der fortalte os fortællingen om livets mening. Herefter fik vi en skarp gennemgang af fortælleteknikker, trix og tanker med små øvelser indlagt.

12.00: Frokost
Frokosten blev indtaget i slotsparken hvor Claus havde sørget for sandwich og godt vejr

13.00-15.30: Fortællekarrusel
Efter frokosten kom mødedeltagerne selv på fortællebanen.

Vi blev delt i 3 grupper og ført ud på  slottet. Her fik en gruppe fortælling om slottets store trofæsamling, det er Europas største med dyr og trofæer fra hele verden. En anden gruppe hørte drabelige fortællinger om fængslet under tehuset og den tredje hørte fortællingen om Kirsten Munks og Christians d. 4.´s 400 år gamle romance med fundet af en fint slebet diamantring i mulden som referencepunkt. 

Herefter var opgaven, at vi hver især måtte vi selv finde fortællinger frem af støvet, som vi i en fortællekarrusel efterfølgende skulle bringe videre i små grupper.

15.30: Generalforsamling
Se referat nedenfor.

 
udeskolenet-17-karen-formand-beretning_0.jpg
Formand Karen Barfods beretning.
Foto: ?

Referat af generalforsamling

Generalforsamling i Udeskolenet 2015 22. april på Valdemarslot

1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Rasmus Østerby
Referent: Laura Lundager Jensen

2. Formandens beretning ved Karen Barfod
Er vedlagt
Forsamlingen godkendte beretningen.

3. Kasserens beretning ved Lars Hansen
Regnskabet vedlagt.
Generalforsamlingen 2014 henstillede til foreningen at bruge en del af netværkets overskud. Dette er sket gennem: bidrag til udeskolekonference, optryk af viden i virkeligheden, roll up med logo, samt produktion af T-shirt, der dog forventes at hvile i sig selv gennem salg.
Forsamlingen godkendte regnskabet.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5. Valg af medlemmer i bestyrelsen
Formanden præsenterede bestyrelsen.
På valg: Hanne Sofie Schmidt, Jan Wilkens Schmid , Dorte Vind, Malene Bendix.
Alle ønskede genvalg og blev valgt.
Valg af revisor: Claus Olesen . Genvalgt.
Suppleant: Jacob Bahn. Genvalgt.

Det betyder at bestyrelsen nu består af:

 • Formand: Karen Barfod, VIA University College og Læreruddannelsen i Nr. Nissum, samt phd. studerende ved Københavns Universitet, ksba@viauc.dk
 • Næstformand: Frans Holmberg, naturvejleder i Danmarks Jægerforbund, fho@jaegerne.dk.
 • Kasserer: Lars Hansen, underviser, Den Frie Lærerskole, larsdfl@gmail.com
 • Sekretær: Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og Udeskole.dk, malene@skoven-i-skolen.dk
 • Laura Lundager Jensen, lektor ved Metropol/Frederiksberg Seminarium og præst, luje@phmetropol.dk.
 • Peter Bentsen, forsker ved Steno Diabetes Centre, pbe@life.ku.dk
 • Hanne Sofie Schmidt, naturvejleder på Kolding Naturskole og udeskolelærer i specialskoleregi, hass@kolding.dk  
 • Dorte Vind, koordinator i SkoletjenesteNetværk - Nationalt Netværk af Skoletjenester for Sydvest- og Sønderjylland og projektkoordinator for Mit Vadehav, dvk@esbjergkommune.dk

Suppleanter er:

 • Jan Wilkens Schmidt, Emdrupskolen, 3xjws@ofir.dk.
 • Jacob Bahn, udeskolelærer på Søndermarkskolen på Frederiksberg, jacobbahn@gmail.com

Revisorer er:

 • Rasmus Østerby, udeskolelærer på Thorning skole og naturvejleder på Kompedal Naturskole, rasmus.oesterby@skolekom.dk.
 • Claus Olesen, naturvejleder ved Valdemars Slot.

6. Næste møde mv.

 1. 4 - 5 okt. 2015 på spejdercenteret Næsbygård i Suså-landet. Tema: læremålstyret undervisning i udeskole
 2. Der opfordres til at netværket kommer med forslag til fokusområder til kommende møder
 3. Hanne Sofie Schmidt varetager fremover salget af T-shirt
 4. Dorte Vind opfordrer til at netværket taler udeskole ind i reform-begrebet ”åben skole”
 5. Kort overvejelse om, hvorfor vi ikke er flere deltagere.

Afslutningsvis takkede formanden Claus Olesen for arrangementet på Valdemarslot og Lars Hansen for hans arbejde som kasserer.

Kolofon

Referat af mødet
Karen Barfod

Referat af generalforsamling
Laura Lundager