18. møde i UdeskoleNet

Den 4.-5. oktober 2015 afholdt UdeskoleNet sit 15. møde på Næsbycentret ved Glumsø, Næstved. Temaet var udeskole og målstyret undervisning. Du kan finde referater her.

15. møde i UdeskoleNet på Næsbycentret.

En fortrop fik erfaringsudvekslet

Allerede søndag sidst på eftermiddagen samledes en flok udeskolefolk på Næsbycentret for at videndele og erfaringsudveksle. Efter aftensmad var der godt gang i snakken, som kom vidt omkring:

  • Rasmus, Thorning Skole fortalte om et stenalderforløb, der fungerede særdeles godt og som tog afsæt i håndværk og historie.
  • Jan, Fredensborg Kommune og Skolen i virkelighedenfortalte om sit arbejde med specialelever og om at udvikler nye forløb, som strækker sig over flere dage, fx i samarbejde med Øresundsakvariet. Han fortalte også at konceptet med hjemmesiden ”Skolen i virkeligheden” i den tid spredes til stadig flere kommuner.
  • Mette, Thorning Skole og Malene, Kjellerup Skole delte erfaringer om bistader på skolerne. Naturskolen ved Aqua har tilbudt fem skoler i kommunen bistader og kursus til de lærere på skolerne som var interesserede. Naturskolen har klassesæt af grej til eleverne. Bruger årsforløbet fra Skoven i skolen. Børnene skiftes til at passe bierne. Også til specialafdelingen, hvor eleverne får meget social læring. Der er mange gode forskellige typer praktiske opgaver og mange faglige aktiviteter bundet til bierne, som også kan bruges til forældrearrangement.
  • Elsebeth Holm, som er lærer på Herlev Byskole er med i et udeskole DGI projekt, hvor lærerne uddannes bla. I forhold til hvordan man støtter hinanden i at bruge forskellige lokaliteter i lokalområdet, også lokale virksomheder i entreprenørskabsundervisning. Hun nævnet bl.a. et godt samarbejde med et stort byggefirma, hvor de store elever blev involveret i et større byggeprojekt.
  • Fie arbejder bl.a. med specialbørn i Kolding. Hun fortalte om et kommende projekt i en juletræsplantage, hvor eleverne skal lave juletræer til de børn, som ikke ellers får et juletræ. Det indgår i ”Genplant planeten” og kommunen stiller jord til rådighed.
  • Mette og Maren, Skovshoved Skole deltage erfaringer om at arbejde med udeskole i 1. klasse, hvor de børnene er inde før frokost og ude efter frokost. Det er en god møde at lære børnene at kende og Mette og Maren starter lige uden for døren i skolens nærområde og regner med at udbygge brugen af steder med tiden. Skolen har bl.a. samarbejde med det lokale plejehjem og i udskolingen med Zoologisk Have.
  • Der også fortalt om et havevirksomhedsprojekt, hvor 7-11 årige eleverne skulle lære om matematik og business. Eleverne lånte penge til at starte projektet. Målene gik på, hvordan man har en virksomhed, om sundhed, om økologisk drift.
  • Birthe, Nationalt Netværk af Skoletjenester afslørede hun, sammen med andre, er i gang med at skrive et hæfte om, hvordan kan man i fagteam kan kvalificere besøget på de eksterne læringsmiljøer. Hæftet bliver tilgængeligt online.

Så var der hygge, og overnatning i hus og shelter…

udeskolenet15-1-5okt2015_0.jpg
Erfaringsudveksling. Foto: Jan Wilkens.

Møde mandag

Mandag morgen blev flokken suppleret af endnu flere mennesker og alle blev budt velkommen til stedet af Helen Holm, naturvejleder i Næstved Kommune og Dorte Vind, Nationalt Netværk af Skoletjenester og Mit Vadehav, der på bestyrelsen vegne bød velkommen.

 
udeskolenet15-2-5okt2015_0.jpg
Velkomst og sang. Foto: Jan Wilkens.

Læringsmålsstyret undervisning i udeskole

Rasmus Frederiksen, læringskonsulent, Undervisningsministeriet holdt et oplæg, hvor han bredt foldede brugen af de forenklede fælles mål og emu.dk ud og gav et eksempel på, hvordan et forløb med dissektion af fasaner, samt arbejde før og efter hjemme på skolen, tager afsæt i mål fra Natur og teknologi.

Se dias her.

udeskolenet15-3-5okt2015_0.jpg
Rasmus Frederiksen. Foto: Jan Wilkens.
 

Workshops

Der blev sat praksis og refleksion på i fire workshop:

Målstyrede regnorme
v/ Rasmus Østerby og Mette Nørskov, udeskolelærere.

udeskolenet15-4-5okt2015_0.jpg
Målstyrede regnorm. Foto: Jan Wilkens.

Spejderaktiviteter
Vi undersøger nogle af Næsbycentrets aktiviteter til spejderne og arbejder med, hvordan vi kan sætte mål på andres aktiviteter til undervisning v/ Helen Holm, naturvejleder.

udeskolenet15-5-5okt2015_0.jpg
Pionering. Foto: Jan Wilkens.

Natur og musik – stilhed - lyd og musik 
Enhver kulturs musik er en afspejling af lyde og materialer i den enkelte kultur. Vi danner musik og lyde ud fra det vi har i vores nærhed v/ Eva Fock, musiketnolog. Se en sjov film fra workshoppen, hvor mange instrumenter er i brug. Find oplæg til workshops her. Find vejledning til workshops her. Se her, hvordan man bygger en jordciter.


udeskolenet15-6-5okt2015_0.jpg
Natur, musik og stilhed. Foto: Jan Wilkens.

Udeskolens sted
Vi samtænker det udeskolested, som I selv benytter, med forenklede Fælles Mål v/ Rasmus Frederiksen, læringskonsulent, Undervisningsministeriet.

 

Frokost

Rigtig dejlig mad!

Oplæg om Åben skole i Næstved Kommune

Jesper Koppenborg, sundhedskonsulent, Næstved Kommune holdt et oplæg, hvor han slog fast, at viden skaber ikke ændringer, gode vaner kræver gode grunde og at det handler om at skabe sammenhænge så alle invoverede poplever det meningsfuldt.

udeskolenet15-7-5okt2015_0.jpg
Åben skole i Næstved. Foto: Jan Wilkens.

Vores egne udeskoleforløb

Kari, naturvejleder, Avnsø Naturcenter faciliterede en spændende arbejde, hvor alle startede med at vælge et færdigheds- og vidensmål par i et selvvalgt fag og derudfra udviklede skitserne til et undervisningsforløb med læringsaktiviteter både inde i klassen og i udeskole.

udeskolenet15-8-5okt2015_0.jpg
Vores egne forløb. Foto: Jan Wilkens.

Med Helen og Kari som ordstyrere og tidtagere sluttede vi af med at høre om ideer i det nyudviklede målstyrede udeskoleforløb. Ideerne, antallet af inddragede fag og mål viste at ja, Udeskole og målstyret undervisning kan fint hænge sammen.

udeskolenet15-9-5okt2015_0.jpg
Kort præsentation af forløb. Foto: Jan Wilkens.

Tak for i dag

Næste møde er i Thy den 19. april, med mulighed for ankomst den 18. april 2016, så sæt kryds i kalenderen og på gensyn!


udeskolenet15-10-5okt2015_0_0.jpg
Tak for i dag. Foto: Jan Wilkens.

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Referent
Lars Hansen og Dorte Vind

Foto
Jan Wilkens Schmidt

Deltagerliste
Se deltagerliste her.