19. møde i UdeskoleNet, Vorupør

D.19. april var der møde i UdeskoleNet i Nørre Vorupør, Nationalpark Thy.
Fokus var rettet på Udeskole, stedbaseret læring, kystkultur og natur.

Foto: Jan Wilkens

Udeskolefolk i Missionshuset i Nr. Vorupør

Mandag d. 18. april sidst på eftermiddagen samledes 20-25 udeskolefolk i Missionshuset i Nr. Vorupør. Ved fælles hjælp blev der lavet mad, dejlig rådyrgryde, som Franz fra Dansk Jægerforbund havde medbragt og en lækker vegetargryde.
 
19-moede-2_0.jpg

Stedbaseret undervisning og gode historier på stranden

Karen Barfod holdt et oplæg (PDF-fil) om stedets betydning og muligheder i udeskoleundervisning – inspiration fra teori og praksis i Skotland og Danmark. Oplægget blev fuldt op af en kort runde åben mikrofon. 

Klokken 21.30, da mørket var faldet på og vinden var taget godt til, hoppede vi i bilerne og kørte den korte tur til Stenbjerg Landingsplads, hvor vi ”gik strandvagt” med museumsleder Jytte Nielsen. Det var en gribende, sansemættet og i den grad stedbaseret oplevelse, som gav sand i øjne og øre og gåsehud på armene.
 
19-moede-3_0.jpg

19-moede-4_0_0.jpg

Inden lyset blev slukket var der hygge og rødvin i missionshuset.

Velkomst - tirsdag d. 19. april

I høj solskin og god kuling fra nordvest startede dagen med velkomst ved formand for Foreningen UdeskoleNet Karen Barfod og formidlingskoordinator i Nationalpark Thy, Bo Immersen.
Bo holdt et kort oplæg (PDF-fil) om Nationalpark Thy.

19-moede-5_0.jpg

Workshops

Folk blev herefter fordelt på tre workshops. Alle med fokus på stedbaseret læring.

En gruppe var med museumsformidler Eva Nielsen på Vorupør Museum, hvor de tilberedte frokost - fisk og vækkelseskage i det historiske værksted.

19-moede-6_0.jpg

En anden gruppe tog på stranden, hvor de arbejdede med sten på stranden i Nationalpark Thy. Naturvejleder Søren M. Kragh fra Thisted Kommune introducerede opgaver fra Nationalpark Thy klasseværelse. Se:
19-moede-7_0.jpg

Den sidste gruppe var på Den gamle kirkegård med Jimmy Munk Larsen, Thisted Museum. Han gav gennem fortælling og enkelte øvelser et billede af det lokale fiskersamfunds liv med havet og Indre Mission.
19-moede-8_0.jpg

Refleksion

Lige før frokost samledes alle på Vorupør Museum, hvor vi i grupper reflekterede over, hvilken slags læring, der var i forløbene i de enkelte workshops og hvordan ideerne kan anvendes andre steder. 

19-moede-9_0.jpg
 

Generalforsamling i udeskolenet 19. april 2016

Udeskoleprisen 2016

Årets Udeskolepris blev uddelt til udeskoleforsker Erik Mygind med ordene:
”Erik Mygind er Udeskolens nestor i Danmark. I 1999 var han med til at starte det store forskningsprojekt, der for alvor satte gang i at udbrede forståelsen for udeskole. Med venligt smil, og altid parat til at dele viden og erfaringer, har Erik Mygind været med til at knytte forskning og praksis sammen med stor respekt for begge sider af samme sag. Gennem forskning, vidensdeling og mange samarbejder har Erik Mygind ikke alene lavet gedigen forskning, men også skabt grundlaget for et bredt samarbejde mellem rigtigt mange mennesker og institutioner. ”
 
19-moede-10_0.jpg

Dilemmaspil

Dagens sidste punkt var et dilemmaspil om skabelsen af Fiskerkompagniet i Nørre Vorupør. Først kort i teori og så i praksis gav ph.d.-studerende Marianne Dietz, HistorieLab os indtryk af, hvordan man kan arbejde med udvikling af børns historiebevidsthed med brug af dilemmaspil.
19-moede-11_0.jpg

Nationalpark Thy TV

Efter refleksion over spillet, sluttede dagen med en opfordring til at se Nationalpark Thy TV, som havde været forbi og lavet optagelser under mødet.
19-moede-12_0.jpg
 
Netværksmødet sluttede med oprydning ved fælles hjælp.
Tak for et godt møde.

Næste møde

På gensyn 26. oktober i Stevns.

Kolofon

Tekst: Dorte Vind.
Redaktør: Lars Nielsen.
Foto: Jan Wilkens.