20. møde i Foreningen UdeskoleNet på Stevns Klint

Smukke efterårsdage, verdensarvsnatur og gode faciliteter på Stevns Naturcenter lagde rammen, da udeskolefolk samledes til møde i Foreningen UdeskoleNet 25. og 26. oktober 2017.


Varm cajungryde og kold krig 

dscf2359_0.jpg

For de, som havde lang vej, tid eller lyst til at komme allerede tirsdag aften, var der spisning med en god og smagfuld cajungryde, inden vi tog afsted til Koldkrigsmuseum Stevnsfort,hvor historiker, Thomas Tram Pedersen, viste rundt og fortalte om stedet, den kolde krig og hvordan de arbejder med tilbud til skoler. 
En meget gribende oplevelse. Vi hørte blandt andet, at de ansatte altid sluttede en vagt med fire timers isolation, inden de måtte gå hjem, så de ikke kunne bringe hemmelig ny viden med ud i verden. Svært at forstå for folk, som arbejder med læring og formidling.
 
 
dscf2385_0.jpg

Dagen sluttede med god stemning og ivrig erfaringsudveksling.
 

Velkomst og lidt om Stevns Klint, som UNESCO Verdensarv

dscf2394_0.jpg
 
Onsdag morgen kom endnu flere deltagere til og nogle nåede en tur til klinten, inden Laura Lundager fra UdeskoleNets bestyrelse og Kirsten Føns fra Kalklandet/Stevns Naturcenter bød velkommen til mødet. 
Kirsten holdt derpå et foredrag om, at Stevns Klint er udpeget som verdensarv, fordi et dramatisk kapitel i Jordens historie gemmer sig i klinten. Et ganske tyndt lag af fiskeler markerer overgangen fra Kridttiden til Tertiærtiden og fortæller historien om, hvordan dinosaurerne og mindst halvdelen af alle dyrearter blev udslettet for 66 millioner år siden, da en asteroide ramte jorden. 
 

”Uteskole  - et utvidet læringsrom”

dscf2414_0.jpg
 
Den norske professor i pædagogik Arne Nikolaisen Jordet holdt et relevant og spændende oplæg om udeskole, hvor han lagde ud med at tale om, hvad der er hovedproblemet i skolen? 
Hovedproblemerne ser han som lavt engagement, kedsomhed og under-ydende elever. Skolen i dag er - stort set - i den samme ramme, nemlig et klasseværelse, som det var for 100 år siden. Meget vil fortidens mennesker ikke kunne kende, hvis de besøgte os i dag, men en skole ville de sagtens kunne genkende. Jordet spørger: Er dette en egnet arena for læring og ”helhetlig” dannelsen af børn og unge? Stimulerer dette børnenes skaberglæde, engagement, og kreative udfoldelse? Lægger det op til mestring, mening og deltagelse? Han henviser til, at også John Hattie mener, at hovedproblemet er manglende engagement. Alt for mange elever er fysisk til stede, men psykisk fraværende og alt for ofte bliver eleverne modtagere af lærernes formidling. Jordet talte om, at mening må skabes gennem skolens valg af indhold og praksisformer. De skal være personligt meningsfulde, autentiske og stimulere til deltagelse. Der bør etableres forbindelse mellem barnets subjektive verden og skolens objektive faglige verden. Hertil ser han, at et bidrag til løsning er ”Uteskole” og ”et udvidet læringsmiljø”
 
 
img_1140_0.jpg
 

Klasseledelse - i et udvidet klasserum.

Det hjælper ikke så meget, at man går udenfor klasserummet, hvis man ikke kan finde ud af, at forholde sig til børnene, sagde Jordet. Han fremhævede, at det der kendetegner god klasseledelse er: Positiv støttende relation, kultur for læring, struktur, regler og rutiner samt forventninger til og motivation af eleverne. Lige som han fremhævede de tre kompetencer, som Nordenbo mener, lærere bør have: Faglig og didaktisk kompetence, ledelseskompetence og relationel samt emotionel kompetence. Kan læreren dette, kan læreren læringsledelse. 
En udfordring i forhold til at arbejde med udeskole er, at mange opfatter klasseledelse, som om man må reducere kompleksitet…  og ofte øge udeskole kompleksiteten. Samtidig med at det at arbejde i et udvidet klasserum er en oplagt måde, at imødekomme børnene på. 
 

Workshops

Efter frokost var det tid til workshop.
 
Læseteater ved Stevnsfortet og Koldkrigs rollespil på Stevnsfortet … har vi desværre ingen foto fra, men deltagerne var begejstrede og fik undervejs bl.a. afsløret at vores danske udeskoleforsker Erik Mygind var Stasi-spion.
 
 
img_1147_0.jpg

Verdensarv som fænomen. Klinten formidlet gennem scenekunst og æstetik
 
 
dscf2432_0.jpg

Fiskeler og fossiler i klinten, Klinten  
 
 
dscf2463_0.jpg

Kalk kemisk set 
 

Refleksion, samtale og nyt fra bestyrelsen

dscf2489_0.jpg
 
Da alle var samlet igen blev der reflekteret og der var mulighed for at stille spørgsmål til Jordet.

Formand for foreningen UdeskoleNet Karen Barfod, præsenterede bestyrelsen, fortalte om bestyrelsens arbejde, opfordrede til at man kan afhente hæftet Viden i virkeligheden i Lemvig, Esbjerg, København og Svendborg.

Erik Mygind fortalte, at forskningsprojekterne TEACHOUT og Udvikling Af Udeskole afholder deres afsluttende konference den 4. oktober 2017 i Århus. Sæt kryds i kalenderen.
 

En æres-jubilæums-hæderspris 

Som en flot afslutning på en god dag havde bestyrelsen besluttet, at der var grund til at uddele en særlig udeskolepris. En æres-jubilæums-hæderspris til professor i pædagogik Arne Hilmar Nikolaisen Jordet og Karen Barfod sagde: 

”Modtageren af denne enestående æres-jubilæums-hæderspris har været den mest betydningsfulde didaktiker i forbindelse med udviklingen af udeskole. Som et fjeld af viden og indsigt har modtageren været med til at starte den danske udeskolebevægelse, og lagt det pædagogiske og didaktiske grundlag ud for alle os, der siden tog tanken op. Samtidig har modtageren været en venlig og åben samarbejdspartner, som på tværs af Skagerrak hele tiden selv har arbejdet på at knytte det nordiske forsknings- og formidlingsmiljø sammen, og forene kræfter og viden.

Der er ingen tvivl om, at professor Arne Hilmar Nikolaisen Jordet fuldt fortjener UdeskoleNets Jubilæums pris 2016, som det er mig en ære at overrække. Med prisen følger et æbletræ, som du af veterinære grunde selv må hente på en planteskole i Norge, et diplom med både natur og kultur, og denne tale. Kære Arne Nikolaisen Jordet, hjerteligt tillykke med prisen! ”

UdeskoleNet uddeler hvert år på forårsmødet en hæderspris til et menneske eller en institution, der har gjort noget særligt for udeskole i Danmark. Af tidligere modtagere kan nævnes fx seniorforsker Peter Bentsen, Esbjerg Kommune og Røsnæs skole. I foråret gik prisen meget velfortjent til udeskoles nestor i Danmark, Erik Mygind, der med venlighed, ydmyghed og stor faglighed har været med til at løfte udeskole ind i den akademiske verden.
 

Næste møde

Sæt X i kalenderen 15. maj, hvor vi holder det 21. møde hos Dansk Jægerforbund ved Kalø Vig.

 

Kolofon

Tekst: Dorte Vind.
Redaktør: Lars Nielsen.
Foto: Jan Wilkens