22. møde i UdeskoleNet

4. - 5. september 2017 på Skovshoved Skole

Milde efterårsdage, spændende oplæg og workshops med masser af vidensdeling og gode ideer til egen undervisning. 

Flødefront og cajungryde

billede_1_0.jpg
Alle deltagerne med hver deres pingvinbold ved Charlottenlund Fort
 
For de, der havde lyst eller havde lang vej til Skovshoved, var der mulighed for at komme aftenen før til Rådvad Naturskole ved Dyrehaven. Her havde Jan lavet sin fantastiske cajun-gryde, og Rådvad Naturskole bød på en misundelsesværdig rundvisning i de gode lokaler. Lokalerne er velforsynede, med avanceret naturvidenskabeligt udstyr (der virker), så også folkeskolens ældste klasser kan blive udfordret fagligt.

billede_2_0.jpg
I fællesskab laver vi mad

billede_3_0.jpg
Karen viser rundt i de veludstyrede lokaler

I forbindelse med den fælles naturfaglige prøve, har naturskolen arbejdet med at sammensætte forløb, der både arbejder med detaljen og med helheder.Som eksempel arbejdede vi med at fange smådyr – en klassiker – og sortere dem i forhold til deres placering i fødekæden.

billede_5_0.jpg
Maren og insektsugeren

billede_4_0.jpg
Rasmus med edderkop

Herefter kunne de enkelte dyr (= mennesker) forbindes med høstbindegarn, og det blev meget synligt, hvordan organismerne er tæt forbundet i netværk. Og over os zigzaggede flagermusene.

billede_6_0.jpg
Ark hvorved du kan bestemme hvem du er, marine dyr

billede_7_0.jpg
Netværk

Naturskolen har et undervisningsforsøg, hvor mængden af energi i det vand, der er i Mølleåen – og holdt oppe af dæmningen, beregnes.
Her bliver det antal kubikmeter der løber i vandet beregnet både ud fra vandets dybde, og dets hastighed, målt blandt andet ved den tid, en ’flødefront’ er om at flyde tyve meter.

floedefronten_3_0.jpg

Herefter var der almindelig hygge og en prøveforevisning af filmkompagniets udeskolefilm, inden vi gik til ro i Dyrehavens megashelter med Øresund og togbanen i baggrunden.
 
 
Velkomst og lidt om Skovshoved skole
På Skovshoved Skole havde 4. klasses børn lavet dejlig kaffe og gode boller til dem, der kom tidligt.

billede_9_0.jpg
Lækkert morgenbord og hyggelig samtale

billede_10_0_0.jpg
Velkomst

billede_11_0_0.jpg
Mette er en af hovedarrangørerne, og byder her velkommen

Borgmester Hans Toft bød velkommen med sin borgmesterkæde på. Den er Danmarks ældste, og han havde været oppe og hilse på eleverne, der havde gang i madlavningen først. Borgmesteren betonede vigtigheden af, at Udeskole og Åben Skole bliver en del af skolens hverdag.
Efterfølgende skrev Hans Toft på facebook: 
Skovshoved Skole – ”Fold dit nærområde ud”
I morges havde jeg fornøjelsen at byde velkommen til et netværksmøde på Skovshoved Skole (med deltagere fra hele landet) med temaet ”Fold dit nærområde ud”. Formålet er at belyse, hvordan den nærliggende natur kan inddrages endnu mere i elevernes skoledag, og give dem nye muligheder og oplevelser i forbindelse med deres læring. Spændende initiativer, som Gentoftes skoler har fokus på. Tak til Rådvad Naturskole, BKO Charlottenlund Fort & Skovshoved Skole for arrangementet, og tak til Foreningen UdeskoleNet for engagementet i dette vigtige område af børn og unges læring og hverdag. Og tak til børnene fra Skovshoved Skole, som forberedte og bød på lækker frokost til mødets deltagere.

Formanden for UdeskoleNet, Karen Barfod, bød også velkommen, og ridsede kort op hvad der i UdeskoleNet forståes ved udeskole.
Se Karens oplæg her

Klaus fra Naturskolen i Rådvad sammenholdt læringsmuligheder og krav til folkeskolens ældste elever i naturfagene, og kom med eksempler på hvorledes fagene kan komme i spil i praksis på naturskolen. Sammenhænge og faglig indsigt er omdrejningspunkterne, når eleverne arbejder med fagenes indholdsområder.
Se Klaus’ oplæg her
 
billede_12_0.jpg  solveig_og_kortet_0.jpg

Mette og Solveig, der har arbejdet med udeskole i mange år på Skovshoved skole, fortalte om deres indsats for at beskrive tolv faste lokaliteter med gode undervisningsmuligheder på inden for gå-afstand. På den store fotostat der hænger på lærerværelse og på elevgangen er der QR koder ud for de enkelte steder. De fører til web-sider, hvor der er uploaded forløbsbeskrivelser og små film. En super måde hvor elever og lærere let kan opdage nærområdets muligheder for udeskole. Se deres foreløbige hjemmeside her:

Anders der har lavet det tekniske fortalte om det, og har lagt link til hvis I selv har lyst til at prøve.

 
Workshops
Inden frokost var der tid til workshops.
Der var tre workshops, med
·        Kirken og folkekirkens skoletjeneste
·        Med ’teglværksgrunden* hvor udeskole var en læringsarena for danskundervisningen
·        Ved Havnen
 
Kirken

billede_14_kirkeworkshop_0.jpg

I kirken arbejdede kirkens sognepræst med deltagerne
Se flere spændende forløb her
 
Dansk på Teglværksgrunden
På Teglværksgrunden blev der arbejdet med kompetenceområderne i Dansk i 5.-6. klasse med fire aktiviteter. Teglværksgrunden er et gammelt industriområde, der blandt andet ved inspirationsworkshops med børn er blevet til et varieret område til bevægelse og læring. Her er legeplads, bakker, haveanlæg, bænke og redskaber til lidt af hvert et fint åndehul i gå-afstand fra skolen og med mange muligheder.

billede_15_teglvaekrsgrunden_0.jpg

Læsning
billede_16_0_0.jpg
Denne aktivitet var en fange-leg, hvor to hold skulle konkurrere om at lægge de rigtige forstavelser og afledninger ned til de rigtige ’rødder’. Rødderne havde de enkelte deltagere i en lomme på ryggen. Roden kunne f.eks. være ’slut’. Så den der havde forstavelsen ’af’ kunne jo lægge sin stavelse i lommen (af-slut). Det samme gjaldt den, der havde afledningen –ing. Af-slut-ing. Færd-sel. Op-mål-ing. Føl-som. Føl-else.

Fremstilling
img_0721_0.jpg img_0675_0.jpg

Her arbejdede vi med ’stavestafet’. Eleverne er på stafethold. Først løber en elev ned og henter en sætning, hvor et ord ender med –ende  eller -ene (børnene kom cyklende/cyklene hen ad gaden). Så løber eleven tilbage til rækken, og holdet diskuterer om sætningen skal være med –ende eller –ene .Herefter løber en elev ned og lægger sætningen enten i kassen med –ende, eller –ene. For at man kan holde styr på hvilke holds sætninger det er der er i kasserne, skal holdenes sætninger være på forskelligfarvet papir.

Fortolkning
 billede_18_0.jpg
Ved denne aktivitet var forsider og bagsider fra børnebøger lamineret, og der blev spillet ’memory’ med brikkerne. Her skal bagsidetekst, billedsprog og fortolkning af billederne spille sammen. Rigtig flot og en spændende måde at arbejde med billedbøgernes billedsprog.

Kommunikation
Dagen forfra og bagfra. To elever sammen. De går afsted, en elev fortæller om sin dag, men baglæns, startende med nu. Derefter går eleverne tilbage, den anden elev gen-fortæller om den førstes dag, men denne gang forlæns. Eleverne kan eventuelt gå samme vej frem og tilbage.
 
Ved Havnen
Ved havnen var der gang i krabbefangsten, hvor områdets potentiale som læringsarena for indskoling og mellemtrin blev kyndigt foldet ud af Roald på stejlepladsen.

havnen_workshop_0.jpg

 
Frokosten i sig selv var en fantastisk lækker oplevelse, som 5. klasse på skolen havde planlagt og lavet, og serveret som et led i deres madkundskabsundervisning.
billede_20_glade_madboern_0.jpg

BKO Charlottenlund Fort
Efter frokost var der afgang til Charlottenlund fort, hvor vi arbejdede med BevægelsesKlartOmråde, BKO. 
BKO er en privat organisation, der hjælper Gentofte kommunes lærere i gang med at gennemføre idrætslige aktiviteter af meget forskellig art. Vi så et bred vifte af spændende bevægelsestilbud, og der blev fotograferet og noteret flittigt.
billede_21_bko_tingogsager_0.jpg
 
Allersjovest var det dog, da vi fik lov til selv at spille Pingvinbold, hvor fire hold kaster pingviner mod bolde, der skal over baglinien. En enkelt kaste-aktivitet, der via det, at der er tale om alternative rekvisitter. får et helt nyt liv.
 
billede_23_pingvinbold_0.jpg
billede_22_0_0_0.jpg
 
Dagen sluttede med et evalueringsstafet, hvor hvert hold skulle skrive fem gode ting BKO kunne hjælpe med, og løbe hen med, og tre ting, der kunne være svagheder. 
billede_24_inge_evalueringssateft_1_0.jpg

Bestyrelsens kvarter
Husk: Næste møde 24. April 2018 i Kolding. Temaet er de 17 verdensmål og arbejdet med dem i  Udeskole.
Der er National Udeskolekonference den 4. oktober i Aarhus.
UdeskoleNets bestyrelse arbejder på at lave et wiki-opslag om udeskole

Kolofon

Referat: Karen Barfod
Fotos: Jan Wilkens og Karen Barfod