24. møde i UdeskoleNet

Den 2. oktober 2018 holder Foreningen UdeskoleNet deres 24. møde på Kattinge Værk.

FNs verdensmål

Temaet er Udeskole og dannelse for en bæredygtig fremtid, og fokuserer på FNs 17 verdensmål.

Dagen byder på spændende oplæg fra blandt andre Nationalpark Skjoldungernes Land, Adjungerede udeskoleprofessor Peter Bentsen m.fl., samt en lang række spændende verdensmålsworkshops.

Se invitation som pdf