Mølleskolen

26 børn fra Mølleskolen planter træer for et bedre klima med Skæggeskoven og Genplant Planeten 2015.

Hvor planter skolen?
Vi planter i Skæggeskoven ved Tulstrup. Læs mere om tid og sted her.

Hvornår planter skolen
Omkring uge 45.

Hvor mange træer planter skolen
50

Hvor mange børn planter
26

Skole

Mølleskolen
Skanderborgvej
8680 Ry
8794 3125
moelleskolen@skanderborg.dk

Kontaktperson

Lene Skovby
8794 3125
lene.skovby@skolekom.dk