Mølleskolen

137 børn fra Mølleskolen planter træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2016

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
10. november 2016

Hvor mange træer planter skolen?
50 træer

Hvor mange klasser planter?
5

Hvor mange børn planter?
137

Hvad sker der?
I forbindelse med dette års earth day, arbejdede eleverne projektorienteret med klimaproblematikker. Alle kom med forslag til tiltag vi kunne gøre til gavn for klimaet. der blev stemt mellem forslagene og det at plante træer vandt. Derfor vil vi gerne kunne plante træer i årets kampagne. Præcist tidspunkt på dagen er lige nu usikkert.

Skole

Mølleskolen
Skanderborgvej 50
8680 Ry
87943100
moelleskolen@skanderborg.dk
www.moelleskolen-ry.dk

Kontaktperson

Lotte thorup
30682317
lotte.thorup2@skolekom.dk