Hvad vil du oprette?

Mennesker og steder
(Institutioner som kan hjælpe udeskole lokalt, fx udeskole, naturvejleder, jæger eller andet)
Del materiale
(En aktivitet er en ide, som ikke nødvendigvis er knyttet til et fag og faglige mål)
(Et undervisningsforløb er knyttet til fag, klasse og faglige mål)