Middelfart Friskole

180 børn fra Middelfart Friskole planter træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2016

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
11. november 2016

Hvor mange træer planter skolen?
500 træer

Hvor mange klasser planter?
10

Hvor mange børn planter?
180

Hvad sker der?
Hele skolen planter træer, fra 0. til 9. kl.. Vi gør det på en del af skolens grund, som har ligget brak i flere år. Området ønsker vi at lave til en lille biotop med skov og sø, så arrangementet skal være startskuddet på vores nye grønne område. Der er allerede nu bygget shelter og bålplads i den ene ende af marken. Vi er som skole også udtrukket til at være med i et udeskoleforløb, hvor 3 lærere bliver uddannet udeskolevejledere og resten skal arbejde med det i mindst et forløb i løbet af dette skoleår. Der bliver arbejdet med emnet individuelt i klasserne, så alle er forberedt inden vi skal plante træer. Da det er et stort område vi skal beplante, vil vi meget gerne ønske os at få både plantepakke 1 og 2?

Skole

Middelfart Friskole
Kålsbjergvej 35
5500 Middelfart
64415101
mail@middelfart-friskole.dk
http://middelfart-friskole.skoleporten.dk/sp

Kontaktperson

Pia Laursen Vig
22271122
piavig@yahoo.dk