Mit Vadehav

Materialer til undervisning om, ved og i Vadehavet til mange fag. Der arbejdes tværfagligt med emnet eleverne kommer ud og oplever naturen og kulturen.

Forberedelse

Kig på hjemmesiden mitvadehav.dk og find her de opgaver, som passer til dine elever og dine fag.

Undervisningsopgaverne er inddelt i fire temaer:

  • Det store ta’ selv bord
  • Tidevand og landskab
  • Menneskets liv ved Vadehavet – før
  • Menneskets liv ved Vadehavet – nu og frem

Sådan gør du

Arbejd med opgaverne fra Mit Vadehav på skolen og  tag til Vadehavet, marsken eller på et museum. Tag evt. kontakt til en museumsformidler eller en naturvejleder.   

Bearbejdning

Til alle opgaverne er beskrevet, hvad du skal forberede, hvilke fag og mål, der arbejdes med, hvad eleverne skal lave og hvor I evt. kan tage hen. Der er masser af ideer til at arbejde med emnet Vadehav i mange fag.

Forslag til videre arbejde

Hvem, hvad, hvor

Fag:Billedkunst, Biologi, Dansk, Fysik/Kemi, Geografi, Håndarbejde, Historie, Hjemkundskab, Kristendomskundskab, Matematik, Musik, Natur/Teknik, Samfundsfag
Klasse:0. - 3. klasse, 4. - 6. klasse, 7. - 9. klasse
Sted:Kyst og hav
Årstid:Forår, Sommer, Efterår, Vinter

Grej

Det varierer fra forløb til forløb

Tid

Der er undervisningopgaver og -forløb fra 10 minutter til 4 uger.

Undervisningsmål

Det varierer fra undervisningsopgave til undervisningsopgave ...

Det varierer fra undervisningsopgave til undervisningsopgave

Kolofon

Forfatter: Vadehavets Formidlerforum
Foto: Vadehavets Formidlerforum