Spiselige vilde planter

Find vilde, spiselige planter. Lær dem at kende - og brug dem til mad over bål.

Her er løgkarse. Den er spiselig og smager lidt af løg. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Kort om forløbet

Hvilke planter kan spises? Hvor kan I finde dem? Og hvad skal I være opmærksomme på i forhold til giftige og fredede arter? Lav mad på bål af vilde planter.

Forberedelse i klassen

Fortæl eleverne, hvad I skal. At I skal ud at finde spiselige planter - og lære dem at kende. At I skal bruge dem til mad over bål.

Eleverne lærer i klassen om de spiselige planter, I kan komme til at møde. Her får I et ark med spiselige planter i Nationalpark Mols Bjerge. Planterne vokser mange andre steder - så arket kan fint bruges sammen med fx en flora.

Spørgsmål
Eleverne kan arbejde i grupper med at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvordan ser de spiselige planter ud?
 • Hvor vokser de?
 • Hvor må man plukke dem?
 • Hvilke retter bliver de anvendt til i madlavningen?

Husk
Det er ikke smart at pluke alle planter. Der findes både planter, som er giftige - planter som er truede eller fåtallige. Dem må eleverne også lære om.

Husk kamera
Tag billeder af planterne med iPads, mobiler. Dem kan I bruge til at lave jeres egen nøgle over spiselige - og ikke spiselige planter. Lav evt. også små film af forløbet.

Sådan gør I

Ude i felten
Del eleverne i i hold. Send holdene afsted for at finde planter. Vis, hvordan man plukker en plante - uden at rive den op med rode.

Indsamling

 • Hvert hold skal plukke planter til brug i madlavningen.
 • Sætte sig i grupper - og studerer kendetegn og udseende.
 • Tage fotos af de planter de har fundet. De skal bruge fotos senere.
 • Rense de spiselige planter, de har fundet.

Madlavning over bål
Giv hvert hold roller, opskrifter, madvarer og grej + deres eget bålsted. Vis alle, hvad man gør med skrald.

 • Hvert hold tilbereder en ret af spiselige planter over bål.
 • Hvert hold præsenterer deres ret for de andre
 • Eleverne spiser sammen i deres hold.
 • Til sidst hjælper alle hinanden med at rydde op.

Bearbejdning

 • Tal med eleverne om, hvilke planter de fandt.
 • Hvert hold kan bruge deres fotos til at lave en lille plantebog med de spiselige planter, de fandt. I plantebogen kan hver plante beskrives i udseende - og eleverne kan skrive, hvordan de brugte plante til bålmad.
 • Hver gruppe kan arbejde videre med udvalgte arter af de spiselige planter, som I fandt.
 • Grupperne kan også arbejder videre med andre plante-grupper f.eks. giftige planter eller sjældne planter - eller få særlige plantefamililer.
 • I kan også arbejde med spiselige planter fra forskellige naturtyper.

Baggrund

Besøgssteder

De uformelle læringsmiljøer, der beskæftiger sig med vilde planter og bålmad f.eks. Danmarks Jægerforbund på Kalø, Naturcenter Syddjurs og Karpenhøj.

Hvem, hvad, hvor

Fag:Natur/Teknik, Hjemkundskab
Klasse:0. - 3. klasse, 4. - 6. klasse
Sted:Åbent land, By og kultur
Årstid:Forår, Sommer

Grej

Tid

3 – 4 timer til indsamling og madlavning og derudover tid til forberedelse og efterbehandling.

Undervisningsmål

Læringsmål: N/T: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har ti...
Læringsmål:
 • N/T: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kender spiselige planter fra giftige og sjældne plantearter.
 • Madkundskab: Eleven kan lave mad med vilde spiselige planter og omsætte en opskrift til en ret.
Kompetenceområde:
 • N/T – undersøgelse - undersøgelse – naturfaglig undersøgelse
 • Madkundskab – madlavning – madlavningens mål og struktur
Læringsmål:
 • N/T – naturfaglig undersøgelse
 • Madkundskab – madlavningens mål og struktur

Kolofon

Forfatter

Nationalpark Mols Bjerge
logo-nationalpark-mols-300p_1.jpg

Tak for venligt udlån til Nationalpark Mols Bjerge.

Forløbet er redigeret og lagt ud på hjemmesiden med støtte fra Aage V. Jensens Fonde.