Natur- og udelivsbørnehaven Østerhåb

85 børn fra Natur- og udelivsbørnehaven Østerhåb planter 200 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017.

atur- og udelivsbørnehaven Østerhåb planter 200 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
7. november 2017

Hvor mange træer planter skolen?
200 træer

Hvor mange klasser planter?
3

Hvor mange børn planter?
85

Hvad sker der?
I Natur- og udelivsbørnehaven Østerhåb, vil vi gerne plante på vores meget store, men meget tomme legeplads.

Vi er godt forblæste, da vores legeplads er åben, med mark/eng på 3 sider (nord, øst og VEST). Dette vil hjælpe os og give os muligheden for at alle vores skønne børn får ejerskab over de nyplantede træer.

Skole

Natur- og udelivsbørnehaven Østerhåb
Østerhåbsallé 1
8700 Horsens
29849919
mrena@horsens.dk

Kontaktperson

Mads Reng-Andersen
29849919
mrena@horsens.dk