Natursamarbejdet i Aarhus kommune

Et økologisk naturcenter hvor børn fra dagtilbud, skoler og klubber møder får, geder, høns, heste, kaniner og bier. De kan også blive en del af Haver til Maver.

Natursamarbejdet i Aarhus kommune

Hvad er Natursamarbejdet
Natursamarbejdet er en del af Børn og Unge, Pædagogik og Integration og tilbyder aktiviteter til både dagtilbud, skoler og klubber i Aarhus Kommune.

Der er både faste aktiviteter, som fx. foderrunder, hesteforløb og mere årtidsbestemte aktiviteter, som når fårene skal klippes, honning skal slynges, eller kyllinger skal ruges ud i rugemaskinen.

Natursamarbejdet er en del af projekt Haver til Maver, hvor mad, have, sundhed og natur er i fokus. Børnene er blandt andet med til at så frø, luge ukrudtet, høste grøntsagerne og til sidst tilberede dem.

Der er også mulighed for at lære, at omgås dyrene og naturen med respekt samt se dyreunger, der kommer til verden og vokser sig store samt se, hvorledes dyrene passes.

I Natursamarbejdet er der gode rammer for udvikling af sprog, naturfaglig dannelse og sociale kompetencer.

Børn og Unges Grønne Guider er en del af Natursamarbejdet. De bistår med natur-, miljø- og energiformidling.

Læs mere
Du kan læse mere om Natursamarbejdet på www.aarhus.dk/natursamarbejdet

Ønsker du at modtage nyhedsbreve, kan du tilmelde dig via denne mailadresse natursamarbejdet@mbu.aarhus.dk

Institution

Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand
86256860
natursamarbejdet@mbu.aarhus.dk
www.aarhus.dk/natursamarbejdet

Kontaktperson

Birte Buhl-Hansen
24594546
bbuha@aarhus.dk

Kolofon

Foto: Birte Buhl-Hansen