Naturskolerne i Sønderborg Kommune

100 børn fra Naturskolerne i Sønderborg Kommune planter træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017.

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
8. november 2017

Hvor mange træer planter skolen?
Vi planter vores egne træer, som vi har til rådighed.

Hvor mange klasser planter?
6

Hvor mange børn planter?
100

Hvad sker der?
Oksbøl skov bliver en 150 hektar ny statsskov på Nordals, som man begynder at plante i november 2017. Onsdag den 8. november afholdes et stort arrangement, hvor de første planter skal sættes i jorden.

Arrangementet bliver skudt i gang af borgmester Erik Lauritzen og skovrider Inge Gillesberg. Sammen med lokale folkeskoleelever skal de plante de første træer og den første del af skoven.

Arrangementet er fra kl. 09:00-12:00 og der vil være taler og fortælling om den kommende skov.

Skole

Naturskolerne i Sønderborg Kommune
Havnbjergvej 21
6430 Nordborg
53629064
ahe@nst.dk

Kontaktperson

Andreas Hermann
53629064
ahe@nst.dk