Nedsivningsbassiner: Brøndbyøster skoles SFO

Kom og arbejd undersøgende med Brøndbyøster skolens gårdmiljø hvor regnvandet håndteres lokalt

Beskrivelse af området

Det meste af året er gården en skaterbane, regnskovene et rum for fordybelse og bagsiden af bygningerne kan bruges til et hvil i græsset. I regnvejr ændrer regnbede, lavninger og render karakter og områderne kan bruges til nye lege, hvor vandet er i spil.
 
Regnvandet fra tagarealerne og pladsarealerne på Brøndbyøster Skoles SFO løber til regnbede, græsbassiner og boldbane i stedet for til kloaksystemet. Dette opland består af 2070m2 tagarealer og asfalt belagte arealer. Nedløbsrørerne er drejet væk fra kloakken, og regnvandet løber i stedet i åbne render på overfladen til grønne bassiner, hvor vandet kan nedsive og fordampe. 

Se oversigtskortet under ”Materialer” hvor der er en oversigt over bassinernes placering. Se desuden billede af regnbed og græsbassin.

Der er lagt stor vægt på at holde regnvandet på overfladen for at opnå stor synlighed og robusthed i projektet. I udtrykket i regnvandsløsningerne er der lagt vægt på grønne landskabelige løsninger, der er hydraulisk velfungerende og rekreative på samme tid.
 
Materialerne på forsiden af SFOen er betonrender og græslavninger, og gårdrummet består af asfalt, rødmalede asfaltrender og beplantede regnbede. De to centrale regnbede i gården er udformet som små regnskove, med tæt krat af birketræer, kornelbuske og græsser, åbne opholdslommer og trædesten, hvor man kan gå på opdagelse på både i tørvejr og i regnvejr. Det er også muligt at finde ro og fordybelse i regnskovenes indre rum. Plantevalget er robust og tåler både slid fra den daglige brug og de skiftende vand/tørkeforhold. For at minimere vedligeholdelse er regnbedene afsluttet med grus, der fungerer ukrudtshæmmende.
 

Plan B – koblede løsninger

Anlægget er udført så overløb fra regnbedene ved voldsommere regnhændelser magasineres midlertidigt på boldbanen. De enkelte grønne bassiner kan håndtere normalregnen, og når de er fyldt op, kan vandet løbe over i åbne render på overfladen til den tilstødende fodboldbane.  Ved ekstreme regnskyl kan vandet fordele sig videre ud på boldbanerne ved naturlig afstrømning.
 
Skybrudsoverløbet samt regnvandets vej fra tagarealer til regnbede er tydeligt markeret med rødt i gården – se billede "Regnvandets vej" under ”Materialer”. 

Informationer til opgaveberegning

Ved beregning af kapacitet indregnes samtlige grønne regnvandsbede på oversigten.

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på nedsivningsbassinerne:

Grundskole

 
Gymnasium

 
Denne opgave passer i øvrigt godt sammen med forløbet til nedsivningsbassinet

Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.

Projektet er udviklet og finansieret i samarbejde mellem Brøndby Kloakforsyning A/S og Brøndby Kommune.
Informationer og billeder er fra HOFOR – se beskrivelse på Regnruten hvor der findes yderligere billeder og tekniske tegninger.
 

Institution

Brøndbyøster skole
Bredager 162
2605 Brøndby

Kontaktperson

Søren Hansen
Planlægger Plan - VS
Regn- & Spildevand
HOFOR A/S
sorh@hofor.dk

Undervisningsmål

Kolofon

Foto: HOFOR A/S