Nedsivningsbassiner: Kulturhuset Kilden

Besøg kulturhuset Kilden hvor regnvandet håndteres lokalt i smukke regnvandsbassiner

I forbindelse med udbygningen af kulturhuset Kilden var det oplagt at lave et fælles projekt mellem Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S for at aflaste kloaksystemet og udnytte regnvandet lokalt som rekreativ grøn ressource foran Kilden.
 

Beskrivelse af området

Henover året vil et varierende plante- og farvedække give gæster og forbipasserende noget til øje og sjæl i form af en række regnbede omkring Kilden. Når det regner, vil regnen løbe i åbne render og give liv til planterne og skabe små midlertidige våde områder. Regnbede og græsbassiner er klar til at modtage regnvand fra taget og når det regner voldsomt giver blomstergrøften i parken plads til regnvandet. Se billede af regnbed og græsbassin til højre.
  
Regnvandet fra dele af det eksisterende tag, pladsarealerne og det nye tag er afkoblet fra kloakken. Dette svarer til et opland på 2000m2 tag og asfalteret plads. Regnvandet håndteres og nedsives nu lokalt i en række serielt forbundne regnbede og græsfordybninger. Med projektet er udviklet en række smukke landskabsbaserede regnvandsløsninger og samtidig er der skabt nogle repræsentative forarealer til Kilden. Se oversigtskortet til højre under ”Materialer”.
 
Regnbedene består af græsser, buske og stauder der er tørketålende og samtidig kan tåle at blive oversvømmet når det regner. De eksisterende træer omkring Kilden er bevaret og integreret i bedene. Bedene blomstrer hele året bl.a. med forårets blomstrende pinseliljer og fuglekirsebærtræ, der i den tidlige sommer akkompagneres med blomstrende iris, der i efteråret sætter dekorative frøkaplser. Blomstergrøften i parken er beplantet med margueritter. Regnbedene og blomstergrøften er skabt til at give liv og forskønne vejen ind til biblioteket, uanset vejret. 

 
Plan B – koblede løsninger

De enkelte bassiner på forpladsen og bagpladsen kan håndtere normalregnen. Ved ekstrem regn vil bedene fyldes op, og der vil være overløb via de åbne render af chaussèsten til en grøft i den tilstødende bypark. Hvis grøften skulle blive fyldt, kan vandet fordele sig ud i parken ved naturlig afstrømning. Se billede af udløb til byparken til højre.

 
Informationer til opgaveforløb

Ved beregning af kapacitet opmåles alle de grønne bassiner som ses på oversigtskortet under ”Materialer” samt græsbassinet omgivet af stiplede linier nord for biblioteket.
Selve testen af nedsivningsevne kan udføres både i bassiner ved Biblioteket og også ud i parken.

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på nedsivningsanlægget 

Grundskole

 
Gymnasium

Denne opgave passer i øvrigt godt sammen med forløbet til nedsivningsbassinet

Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.
 
Informationer og billeder er fra HOFOR – se beskrivelse på Regnruten hvor der findes yderligere billeder og tekniske tegninger.
 

Institution

Kulturhuset Kilden
Nygårdsplads 31
2605 Brøndby
http://www.kulturhusetkilden.dk/

Kontaktperson

Søren Hansen
Planlægger Plan - VS
Regn- & Spildevand
HOFOR A/S
sorh@hofor.dk

Undervisningsmål

Kolofon

Foto: HOFOR A/S