Nordskolen, Nykøbing - Billesvej

30 børn fra Nordskolen planter 100 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017.

Nordskolen planter 100 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017.

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
7. november 2017

Hvor mange træer planter skolen?
100 træer

Hvor mange klasser planter?
1

Hvor mange børn planter?
30

Hvad sker der?
Skoleskovhaven på Billesvej Vi er et team bestående af to lærere, en serviceleder og 30 engagerede elever (fra 1.- 4. kl.), der har startet et skovhaveprojekt op på vores skole (ved udearealerne mellem fagfløj og svømmehal), for på den måde at kunne undervise i bæredygtighed, natur, naturens fødevare og klima ud fra et praktisk perspektiv - eleverne skal selv spille en aktiv rolle i etablering, udformning og vedligehold af skovhaven.

Projektet er lige skudt i gang - og vi arbejder nu på at etablere en "planteskole" til skovhaven, da vi pt ikke har de økonomiske midler til at etablere hele skovhaven på én gang. Mange har doneret "overskudsplanter" til skovhaven. og vi skal ud i den omkringliggende natur for at indsamle frø, nødder, planter og træer (og samtidig se på naturens symbiotiske forhold). MEN vi mangler en del træer til at etablere et læhegn til selve skovhaven med. Derfor er Genplant Planeten en fantastisk mulighed for, at vores elever allerede nu kan gå i gang med at etablere selve skovhaven, og få en idé om, hvor stor en rolle et læhegn spiller for den fremtidige udplantning af skovhavens buske, træer, planter osv. fra planteskolen.

Vi planter tirsdag den 7. november 2017 fra kl. 12.45-14.00 på skolens udearealer mellem Nykøbing Svømmehal og skolens fagfløj.

Skole

Nordskolen, Nykøbing - Billesvej
Billesvej 44
4500 Nykøbing Sj.
59666315
nordskolen@odsherred.dk

Kontaktperson

Lene Hagstrøm Andersen
29721757
lene.hagstrom@gmail.com

Kommentarer