Overlade Friskole

40 børn fra Overlade Friskole planter 200 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017.

Overlade Friskole planter 200 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
7. november 2017

Hvor mange træer planter skolen?
200 træer

Hvor mange klasser planter?
4

Hvor mange børn planter?
40

Hvad sker der?
På Overlade Friskole og Børnehus har vi ca. 60 glade fra vuggestue til 7. klasse. Vi vægter natur og udeliv, og det er en naturlig del af vores hverdag både i skolen og Børnehuset.

Skolen har en gang om ugen udeskole, og Børnehuset er mindst 1 gang om ugen på Krattet, der er vores helt unikke udeområde, hvor børnene får lov til at udfolde kreativitet og fantasi i naturlige rammer. Vi ønsker at vores børn får et respektfuldt forhold til naturen og behandler det omgivende miljø godt. 200 træer kunne være med til at skabe gode legemuligheder på vores krat og legeplads.Samtidig vil det være et godt projekt for børnene i forhold til at se træerne vokse og tale om miljøaspekterne i projektet og tage ejerskab for deres nærmiljo

Vi vil på vores kratdag tirsdag d. 7. november plante træerne på Krattet og legepladsen.

Skole

Overlade Friskole
Skolegade 7, Overlade
9670 Løgstør
28995211
trineb@overladefriskole.dk
www.overlade-friskole.dk

Kontaktperson

Trine Heilemann Bertelsen
20444614
trineb@overladefriskole.dk