Permeabel belægning: Brøndbyvester skole

Se hvordan regnvandet håndteres lokalt i den grå skolegård ved Brøndbyvester skole.

Den grå skolegård på Brøndbyvester skole er udstyret med en permeable belægning.
Formålet med projektet er at aflaste kloaksystemet ved at håndtere regnvandet lokalt ved nedsivning og fordampning. Samtidig er skolegården blevet renoveret med regnvandet som en rekreativ ressource. 

Beskrivelse af området

Løb igennem gården, efter en bold, igennem en vandpyt og tag et hvil på amfiteaterets kant. I den grå skolegård kan man skate, spille bold og hoppe i vandpytten eller sætte sig i amfiteateret og hyggesnakke eller lave undervisning.
 
Når det regner skifter skolegården karakter og regnvandet fra tagene løber i de åbne orange render til vandpytten og det orange amfiteater. Teateret er et samlingspunkt både i tørvejr og regnvejr. Den grå asfalt i gården giver mulighed for aktiv leg. Den blå vandpyt er en plet i gården, der kan tørre ud, stå med et vandspejl eller om vinteren fryse til en skøjtebane.
 
Når det regner, ledes regnvand fra de omkringliggende tage til amfiteatret gennem åbne render over gårdens belægning, hvor vandet med det samme siver ned gennem den gennemtrængelige gummiasfalt til en underliggende faskine.

I den anden del af skolegården er vandpytten et permanent vandspejl med siddeplinte omkring. Om vinteren fryser vandspejlet til og i tørre perioder kan vandet fordampe helt.

Til højre under ”Materialer” ses et oversigtskort over skolegården.

Ved store regnhændelser kan vandet stuve op i amfiteateret og i vandpytten, hvor der vil stå vand i en kortere periode. Herefter løber vandet til 2 store nedgravede faskiner, hvorfra det stille nedsives. Ved ekstreme skybrud løber vandet fra faskinerne videre til kloakken. Se filen ”Regnvandets vej” til højre under "Materialer", der viser hvordan regnvandet bevæger sig gennem systemet.

Opland

Oplandet til den permeable belægning i amfiteateret og vandpytten er tagene på de omgivende skolebygninger. Disse er i alt 3000 m2.
Se evt. på et kort over skolen og opmål tagarealerne. Vurdér hvilke tage der leder vand til vandpytten, og træk disse tage fra oplandet til amfiteateret. Alternativ regnes med de fulde 3000 m2 som opland til amfiteateret.

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på den permeable belægning

Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.
 
Projektet er udviklet og finansieret i samarbejde mellem Brøndby Kloakforsyning A/S og Brøndby Kommune.
Informationer og billeder er fra HOFOR – se beskrivelse på Regnruten hvor der findes yderligere billeder og tekniske tegninger.

Institution

Brøndbyvester skole
krogagervej 34
2605 Brøndby

Kontaktperson

Søren Hansen
Planlægger Plan - VS
Regn- & Spildevand
HOFOR A/S
sorh@hofor.dk

Undervisningsmål

Kolofon

Foto: HOFOR A/S