Permeabel belægning: Ford i Sønderborg

Se hvordan Ford forhandleren i Sønderborg håndterer vand der falder på sin parkeringsplads med en permeabel belægning

På parkeringspladsen ved Martin Iversen mellem Ford og Skoda på Alsgade i Sønderborg, er der en permeabel belægning.

Dvs. at regnvandet som falder på den permeable del af parkeringspladsen i stedet for at løbe i regnvandskloak, kan trænge gennem belægningen og ned i det underliggende reservoir. Herfra siver regnvandet ganske langsomt ned og bliver til grundvand.

Det er ikke hele parkeringspladsen der er permeabel, men en del af den. Sammenlign oversigts kortet til højre med det tekniske kort over klimatilpasningsanlægget hvor den permeable del er skraveret med et firkantet mønster. Det er kun regnvand som falder direkte på den permeable belægning som nedsives i jorden (dvs. at oplandet er lig belægningens areal). Vandet fra den øvrige parkeringsplads løber væk fra arealet og i kloak.

Det permeable område dækker et areal, som før har været en særskilt matrikel, hvor der har ligget et en-families hus. Da man rev huset ned blev arealet udgravet til en permeabel belægning. Dette gjorde man for at sikre at kloaksystemet ikke vil bliver overbelastet med det ekstra regnvand det giver til systemet, når man udskifter parcelhus og have med en flad asfalteret parkeringsplads.

På den tekniske tegning kan man også se en ledning som fører til regnvandskloak ”Ekst. Ø150 bt. Ledning”. Denne løber vandet ud af hvis hele reservoiret under belægningen fyldes op, således at vandet ikke begynder at flyde op over belægningsstene.

Anlægget blev anlagt i 2013 af arkitekterne fra Blaavand & Hansson A/S.
 

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på den permeable belægning

.
Giv besked senest en uge før besøg på anlægget til ejer af Ford/Skoda, 
pierre@martin-iversen.dk, som evt. også vil fortælle lidt om klimatilpasningsprojektet.

Se desuden temasiden om klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasnings opgaver er samlet.

 

Institution

Martin Iversen - Ford /Skoda
Alsgade 64
6400 Sønderborg

Giv besked senest en uge før besøg på anlægget til ejer af Ford/Skoda, pierre@martin-iversen.dk, som evt. også vil fortælle lidt om klimatilpasningsprojektet.

Kontaktperson

Pierre martin Iversen
pierre@martin-iversen.dk

Kolofon

Foto: Arkitekterne Blaavand & Hansson