Permeabel belægning: Vandhuset i Skanderborg

Besøg Vandhuset i Skanderborg hvor de har en permeabel belægning

Ved Vandhuset i Skanderborg har en del af parkeringspladsen en permeabel belægning. Herunder opsamles vand som falder på den permeable belægning og fra andre ikke-permeable dele af parkeringspladsen. 

Det oplagrede vand samles i et rør under belægningen og ledes langsomt videre til et lille rensebassin (se oversigtskort på den vedhæftede planche til højre). Herfra ledes vandet videre i regnvandskloak.

Ved at opsamle regnvandet under belægningen og kun langsomt lede vandet videre, aflaster man regnvandskloaken når der kommer store regnskyl. Passagen gennem belægningen og rensedammen sikrer desuden at eventuelle forurenende stoffer fra parkeringspladsens overflade er fjernet fra regnvandet, før det ledes i regnvandskloaken. 

Du kan arbejde med klimatilpasning her

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på den permeable belægning ved Vandhuset

Se filen til højre hvor du bl.a. finder et kort over det areal der har permeabel belægning, den del der leverer regnvand til anlægget samt hvor den lille rensedam findes.
Se desuden temasiden om klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasnings opgaver er samlet.

Institution

Vandhuset
Godthåbsvej 83
8660 Skanderborg
70 21 00 55
danva@danva.dk
http://www.danva.dk/DANVA.aspx

Kontaktperson

Thomas Sørensen

ts@Danva.DK

Kolofon

Foto: Danva