Rensedam: Digterhaven - de 5 haver

Besøg de 5 haver – et smukt anlæg fyldt med rekreative muligheder og masser af klimatilpasning

For enden af bl.a. Kaj Munks vej i Sønderborg kan man komme ind i området kaldet Digterhaven.

Der findes 5 haver i digterparken som også fungerer som regnvandsbassiner. Det ene bassin er et vådt bassin – altså en permanent sø – mens de øvrige 4 er mere eller mindre tørre når det ikke regner.

Tilsammen kan bassinerne rumme en masse regnvand som ledes til haverne fra de omkringliggende bydele når det regner. Derved aflastes regnvands kloakkerne i byen og man undgår oversvømmelser når det monsterregner.

På oversigtskortet til højre er indløb indrammet med blå og udløb indrammet med rød. Dette kan også genfindes på den tekniske tegning over anlægget.

Området har udover de 5 smukke haver, der hver har en speciel beplantning, også stier, legeplads og meget mere som gør området til et fedt rekreativt område (se vedhæftede piece om digterhaven).

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på rensedammen

 

Grundskole

 

Gymnasium

Find desuden temasiden om klimatilpasning her på Skoven i Skolen hvor samtlige klimatilpasnings opgaver er samlet.

Institution

De 5 haver
kaj munks vej
6400 sønderborg

Kontaktperson

Hans Erik Jensen
heje@sonderborg.dk

Kolofon

Foto: Sønderborg kommune - natur og vand