Rensedam: sØnæs

Kom og undersøg sØnæs der både er en rensedam og et kæmpe aktivitets- og formidlingsanlæg

Lige overfor Fakta på Gammel Århusvej i Viborg ligger sØnæs.

sØnæs er et stort område der rummer både en sø med broer og stier rundt omkring, men også grønne områder. I begge ender af rensedammen er der en beton dæmning ud mod Søndersø.
Når det regner ledes regnvand fra byen ned til sØnæs og vandet i rensedammen stiger. Ved monsterregn bliver alle de grønne områder omkring rensedammen på sØnæs mere eller mindre oversvømmet.
Anlægget indeholder flere steder markeringer af hvor vandet vil gå til i tilfælde af store regnhændelser. 

Vandet kommer ind på sØnæs af 3 forskellige indløb med hver sit opland. Vandet strømmer gennem rensedammen hvor urenheder bundfældes. I den nordlige ende af sØnæs (pumpes det rensede vand ud i Søndersø (se beskrivende planche til højre). Der er skrevet på anlæggets pumestation, hvor meget forurening anlægget fjerner fra regnvandet.

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på rensedammen

 

Grundskole

 

Gymnasium

.
Se planchen og de øvrige filer til højre hvor du bl.a. finder et oplandskort over hvilke områder der leder vand til sønæs samt et oversigtskort over rensedammen.

Find desuden temasiden om klimatilpasning her på Skoven i Skolen hvor samtlige klimatilpasnings opgaver er samlet.

Institution

sØnæs
Gl Århusvej 57
8800 Viborg

Kontaktperson

Henrik Juel Poulsen

hjp@energiviborg.dk

Kolofon

Foto: Carsten Ingemann

Kommentarer