Rensedam: Selsmosen

Arbejd med klimatilpasning på Selsmosen, som er en vandpark og klimatilpasning i ét.

Midt i Taastrup By ligger Selsmosen.

Grundet stigende mænger regnvand, udvidede man i 2012 det eksisterende regnvandsbassin. Læs mere om projektet i filen "Skitseprojekt Selsmosen" vedhæftet til højre. Med udvidelsen, er der skabt nye muligheder for ophold, aktiviteter og oplevelser på og omkring søen (se planche til højre).

På området udgør stier, vandplanter og bevoksning på bredden en unik naturoplevelse og skaber sammenhæng mellem Taastrup Teater og Taastrup Station. I parken er der blive mulighed for en række aktiviteter. I vandet er der tømmerflåder, vandlabyrint, klatrebro, trædesten og kajakpolo. På bredden er der beachvolley, parkour-bane, forhindringsbane og løbesti.

Se oplandskort til højre:
Det våde bassin har 3 indløb fra hver sit opland (mærket som udløb på kortet ). Opland øst er på 8,5 ha og giver vand til udløb øst.  Opland vest er på 27ha, men modtager vand fra området til venstre for den lilla streg på opland nord som er 23,5 ha. Samlet kommer der vand fra 50,5 ha ind ad udløb vest. Det resterende opland nord udgør 6,5 ha og giver vand til udløb nord. Derudover løber vand fra banepladsen mod syd (mærket med lilla omrids, 1,5 ha), ned i mølleåen og ind gennem det der ellers fungerer som Selsmosens udløb. Sidstnævnte sker når det regner rigtig meget.

Der er 2 udløb fra Selsmosen. Et mod nord hvor vandet pumpes med max 300l/s til et andet bassin. Denne pumpe aktiveres kun når der er høj vandstand i Selsmosen. Mod syd er det egentlige udløb, hvor vandet løber ud af et med ca. 100 l/s til en grøft som ender i mølleåen og i sidste ende i Vejle å.

Se kortet over anlægget til højre under Materialer.

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på rensedammen

 

Grundskole

 

Gymnasium

.
Find desuden temasiden om klimatilpasning her på Skoven i Skolen hvor samtlige klimatilpasnings opgaver er samlet.

Institution

Selsmosen
2630 taastrup

Kontaktperson

Gitte Marcussen
gim@moe.dk

Undervisningsmål

Kolofon

Foto: MOE A/S fotolager