Rensedam: Ved Mågebakken

Besøg en rensedam og arbejd med klimatilpasning

Beskrivelse

Ved krydset mellem Vestre Boulevard og Mågebakken i Odense, lige overfor Fakta, ligger en rensedam.
Rensedammens funktion er at forsinke og rense regnvand fra kvarteret syd for bassinet. Således aflastes rørsystemerne og forurenende partikler fra tage og veje renses fra regnvandet før det ledes ud i sø eller å.

På Oversigtskort 1 under "Materialer" til højre kan I se hvor ind- og udløb er placeret i bassinet. Indløbet er markeret med blåt og udløbet med rødt.
Se evt. også Oversigtkort 2 hvor vejnavne er synlige.
 

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på rensedammen

 
Grundskole

 
Gymnasium

.
Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.

Institution

Kontaktperson

Projektleder, Klima & Udvikling
Nena Kroghsbo
nk@vandcenter.dk

Kolofon

Foto: Vandcenter Syd