Skæggeskoven

Naturformidlingen 'Natur-ligvis' byder skoleklasser på en spændende dag i Skæggeskoven til Genplant Planeten 2017.

Natur-ligvis foregår i en privat skov på cirka 20 hektar.

Til Genplant Planeten 2017 giver vi deltagere en kort gennemgang af økoforløbet i en skov (foregår nær "madpakkehuset"). Siden ser vi sammen på tidligere tilplantninger, inden hver elev planter 5 træer.

Træplantningen bliver registreret med angivelse af skole og klasse.

Hvis det ønskes, kan arrangementet udvides med en time, hvor mere kendskab til skovrejsning indgår.

Skov

Skæggeskoven
Randersvej 98
8680 Ry
97141761
niels-sondergaard@mail.tele.dk

Kontaktperson

Niels Søndergaard
97141761 / 24833680
niels-sondergaard@mali.tele.dk

Tid

Mandag den 6. og onsdag den 8 novembern kl. 9 til 12

Mødested

Randersvej 98 8680 Ry.

Skoler skal selv medbringe

Praktisk tøj, og gerne nogle spader. - evt. madpakke

Tilmeldingsfrist

1.oktober niels-sondergaard@mail.tele.dk eller 97141761

Kolofon

Foto: Niels S. Nielsen