Kurser: Skolen I Virkeligheden

Virkeligheden skal ind i skolen og skolen ud i virkeligheden. Det er den enkle vision, der understøtter fremtidens folkeskole.

Skolen I Virkeligheden blev startet i 2012 i Fredensborg kommune, som en platform, hvor skolerne i komnunen kan finde hjælp til anderledes undervisning.

Skolen I Virkeligheden er en samlet betegnelse for en række partnerskaber indgået mellem Fredensborg Kommune og en række private erhvervsvirksomheder, kultur- og naturinstitutioner og organisationer. Vores partnere bidrager med viden, praktik og lokaliteter i undervisningen både i og udenfor skolerne.

Skolen I Virkeligheden er et læringskoncept, der kobler virkeligheden med skolen inden for alle fag, så undervisningen bliver mere virkelighedsnær og vedkommende for eleverne. Visionen er at folkeskolen i stigende grad tænker og planlægger læringsforløb i et innovativt miljø, hvor der hele tiden prøves grænser af. Indsatsen er netværksbaseret og formidles gennem et virtuelt klasselokale

Institution

Skolen I Virkeligheden
Krogerupvej 21
3050 Humlebæk
41 71 79 40
thin@fredensborg.dk
www.skolenivirkeligheden.dk

Kontaktperson

Jan Wilkens Schmidt
jaws@fredensborg.dk

Kolofon

Foto: Layout: Thomas Rasmussen.