Udeskole: Skovhaven Lourup

Skovhaven Lourup er Gørding skoles udeskole hytte. Vi etablerer eksperimentel skovhave med inspiration fra agroforestry og permakultur.

Skovehaveprojekt Lourup

-Fra ørken til oase!

Skoleskovhave
Planen er etableringen af skoleskovhave som eksperimentel platform for undervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen. Der etableres en have efter principperne i skovhavekonceptet med fokus på i særdeleshed bæredygtige dyrkningsmetoder, varieret udbytte over en forlænget sæson og anvendelse af naturens ressourcer. En senere funktion kunne være væksthuse eller spiselige klasseværelser for indskolingen på skolen, samt produktion af planter til videre udplantning i Lourup. Forløbet skal strække sig fra 0. - 9. klasse! Læring, der gerne skulle afføde handling!

Princippet bag skovhaver
Skovhave princippet går i al sin enkelthed ud på at skabe en skov, der er i balance og hvor planterne i samspil med hinanden giver næring, læ og gode vækstbetingelser for hinanden. Derudover sætter vi fokus på en lille omskrivning af et gammelt ordsprog: "Fra jord til bord". Her bliver det til "Fra luft til bord"! - flyvende bæredygtighed! Bunddække, buske og træer i varierende højder. Konceptet går blandt andet ud på at høste over jorden. Minimum arbejde i dybden med jorden. Vi etablerer næringskredsløb, der lukrerer på planter og svampes evner til at transportere næringsstoffer og mineraler rundt - både horisontalt og vertikalt.

Fra ørken til oase
Eksperimentet starter på en grund præget af jordopfyld. Gold jord der ikke umiddelbart egner sig til dyrkning! Kan det lade sig gøre at skabe et økosystem, der kan brødføde og skabe så stort et energioverskud, at det er et alternativ til konventionelle og økologiske dyrkningsmetoder? Projektet skal give eleverne muligheden for selv at handle efterfølgende!

Ide
Den overordnede ide med hele projektet er: Hvad gør vi den dag vi løber tør olie og vi ikke længere kan påregne olie som en billig eller i det hele taget mulig energikilde? Humlen ved skovhaveprincippet er, at energibalancen i forbindelse med hvad man skal yde i forhold til hvad man henter ud af systemet er stor.

Små enheder - stor variation
Skovhavekonceptet bygger på den ide, at vi skal dyrke i små enheder med stor artsvariation. Det gør dyrkningsenhederne mindre sårbare for tørke og sygdom. Derudover bevirker det, at måden at dyrke jorden på gør op med det traditionelle landbrugs anvendelse af monokulturer og et-årige planter. I skovhaven dyrkes flerårige planter. Det kræver en stor indsats de første par år, men løbende bliver arbejdet mindre og mindre.

Institution

Skovhaven Lourup
Sdr. Lourupvej
6690 Gørding
75 17 02 75
goerdingskole@esbjergkommune.dk
www.goerdingskole.skoleporten.dk

Kontaktperson

Christian Lykou
24856456
levellers76@yahoo.dk

Kolofon

Foto: Kristian Rasmussen