Sluse: Klimasluse mellem Onsild Å og fjorden

Undersøg en sluse som sikrer mod oversvømmelser i Hobro

Tæt ved T-krydset mellem Horsøvej og nedre strandvej i Hobro på Onsild Å er en sluse.

Slusen sørger for at vand fra fjorden ikke trænger ind og oversvømmer områder i Hobro når der er højvande.
Derudover kan anlægget via pumper, pumpe vand inde fra åen forbi slusen og ud i fjorden når der er monsterregn og på den måde undgå at regnvand giver oversvømmelser i byen.

Pumpestationen findes et stykke fra selve slusen (se kort på den beskrivende planche til højre).

I forløbet ”Undersøg en sluse” kan I arbejde med praktiske opgaver ude ved slusen og for at blive klogere på hvordan klimasluser virker.

Se planchen til højre hvor du bl.a. finder et oplandskort over hvilke områder der vil blive oversvømmet hvis ikke slusen var i aktion.

Find desuden temasiden om klimatilpasning her på Skoven i Skolen hvor samtlige klimatilpasnings opgaver er samlet.

Institution

Klimasluse mellem Onsild Å og fjorden
Horsøvej 7
9500 Hobro

Kontaktperson

Kolofon

Foto: Søren Bek