Sluse: Ved Nalmadebro bæk

Undersøg slusen på Nalmadebro bæk

Under Sildekuldevej i Gråsten, der hvor Nalmadebrobæk krydser vejen er en sluse som hindrer oversvømmelser omkring bækken når der er højvande i Nybøl Nor. Se placering af slusen på det vedhæftede kort.

Slusen har to døre der er passiv styret - dvs. det lukker af sig selv når vandet er højere i Nybol Nor end i bækken.

I forløbet ”Undersøg en sluse” kan I arbejde med praktiske opgaver ude ved slusen og for at blive klogere på hvordan klimasluser virker.

Find desuden temasiden om klimatilpasning her på Skoven i Skolen hvor samtlige klimatilpasnings opgaver er samlet.

Institution

Kontaktperson

Hans Erik Jensen
heje@sonderborg.dk

Undervisningsmål

Materialer

Kolofon

Foto: Hans Erik Jensen