Udeskole: Sophienborgskolen

Udeskole med dybe rødder.

Sophienborgskolen arbejder på at få udeskole integreret i eksisterende undervisning under hensyntagen til den enkelte lærer.

Undersøgelse af udeskole
Sophienborgskolen har i en årrække arbejdet dynamisk og undersøgende med udeskole. Dette for at tilgodese elevens læring, gennem et direkte møde med det nærmiljø der omgiver dem.

Vejledning
Udeskole på Sophienborg bringes i spil, hvor den enkelte lærer ser muligheder for, at det kan fremme læringen. Læreren kan ved tilrettelæggelse af forløb få vejledning af skolens udeskolevejleder.

Team- og tværfagligt samarbejde
Udeskole udfordre didaktikken og indeholder store potentialer for den enkelte lærer og teamsamarbejdet. Det er tanken at udeskole skal sætte frø hos eleverne, som kan bearbejdes i andre fag, fordi det direkte møde skaber grundlag for dialog. Derfor er udeskole med til at nedbryde faggrænserne, og lægger i høj grad op til tværfagligt arbejde.

Fagdage
På Sophienborgskolen er der eksperimenteret med hele fagdage, hvor de enkelte fag har mulighed for at inddrage udeskole. Dette skaber grundlag for eksperimenterende og sammenhængende læringsforløb i de enkelte fag, og kan evt. bruges til udeskole.

Målstyring
Før man ønsker at gennemføre et udeskoleforløb, er det godt at afklare, hvilke forventninger man har som lærer eller team. Målstyring af udeskole er lige så vigtig, som i alt anden undervisning, og udeskole på Sophienborg tager altid udgangspunkt i videns-og færdighedsmål fra UVM. Dette for det enkelte udeskoleforløb, eller for den fag-faglig periode, hvor udeskole inddrages.

Lærerrigt
Udeskole er sjovt og rumlig og lærerrig.

Ulrik Engkær Hansen, Sophienborgskolen

Institution

Sophienborgskolen
Sophienborg Alle 9
3400 Hillerød
21464271
kkm@hillerod.dk
www.sophienborg.dk

Kontaktperson

Ulrik Engkær Hansen
51227556
blivklogere@gmail.com