Susåskolen afdeling Glumsø

48 børn fra Susåskolen afdeling Glumsø planter træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2016

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
11. november 2016

Hvor mange træer planter skolen?
50 træer

Hvor mange klasser planter?
2

Hvor mange børn planter?
48

Hvad sker der?
2.årgang på Susåskolen har i år besluttet at arbejde med udeskole. Skolen har en lokalitet tæt på skolen kaldet Kaninbjerget, som tidligere har været fritidsklub. Der er gode muligheder for at plante en gruppe træer. Det er dansklærerne på årgangen, der har taget initiativ til udeskole idet de skemamæssigt har mulighederne herfor. Det er naturligvis tanken, at vi samarbejder med natur/teknologilærerne omkring projektet og kobler træplanrningen på arbejdet med skov,træer og klima.

Skole

Susåskolen afdeling Glumsø
Åsøvej 5
4171 Glumsø
55884500
gl-midlertidigskole-naestved2.skoleintra.dk

Kontaktperson

Jytte Rasmussen
21363336
jytte.rasmussen7@skolekom.dk