Tørt bassin: Legepladsen Pigeværelset

Undersøg et tørt bassin som både har funktion som legeplads og klimatilpasninsganlæg

Beskrivelse

Ved Gladsaxe idrætscenter, mellem en parkeringsplads og Gladsaxe 10. klasses center, ligger et tørt bassin til opbevaring af regnvand. Når det ikke regner, har bassinet funktion som en legeplads.
Når der kommer kraftige regnmængder vil bassinet forsinke og oplagre regnvand idet dets indløb er større end udløbet (se beskrivende planche om anlægget til højre). Fra bassinet ledes vandet videre til Vandledningsstien og videre til Høje Gladsaxe Parken.

Pigeværelset er en del af en af Danmarks største klimatilpasningsprojekter "Klimakvarter Høje Gladsaxe".

Klimakvarteret inkluderer både boligområder, sportsanlægget, Høje Gladsaxe Park og den nyoprettede vandledningssti.
I Høje Gladsaxe Park og ved idrætsanlægget er der oprettet søer og vandløb, og i boligområderne er der lavet regnvandopsamlende blomsterbede, nye regnvandsledninger og bassiner.
På den måde håndterer det samlede projekt overfladevandet fra 1900 lejligheder i Høje Gladsaxe og cirka 800 husstande i Marielyst- og Grønnemose-kvarteret.

Det nye klimakvarter er med til at aflaste kloaksystemet og tage hånd om de udfordringer, som dele af området har haft med regelmæssige oversvømmelser, urenset spildevand fra Høje Gladsaxe Vest og vandmangel i Høje Gladsaxe Parken.

Læs mere om projektet her.
 

Du kan arbejde med klimatilpasning her

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på det tørre bassin "Pigeværelset"

Grundskole

 
Gymnasium

.
Se filerne til højre hvor du bl.a. finder et oversigtskort og et kort over oplandet til anlægget. Se desuden temasiden om klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasnings opgaver er samlet.

Institution

Legepladsen pigeværelset
Gladsaxevej 198
2860 Søborg

Kontaktperson

Kathrine Stefansen
Teamleder, Klima og Natur
Gladsaxe kommune

Mail: tmfkst@gladsaxe.dk

Kolofon

Foto: Carsten Ingemann