Tørt bassin: Tornehøj parkeringsplads

Plads til parkering, regn og trafiksikkerhed

I rækken af demonstrationsprojekter med klimatilpasning og grønne regnvandsløsninger i Brøndby har HOFOR Spildevand Brøndby i samarbejde med Brøndby Kommunes Materielgård i 2015 udført en Klimaparkeringsplads på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Her ligger skolens parkeringsplads areal til et forsinkelsesbassin for regnvand i tilfælde af voldsomme regnskyl.

 
Beskrivelse af området

Der er udført nogle mindre indgreb på overfladen ved kantsten og udkørsler, der er blevet forhøjet. Derudover er der monteret en vandbremse i udløbsbrønden til hovedkloakken. Dermed kan regnvandet fra dele af skolen og fra parkeringspladsen stuve op på parkeringspladsen så der kan stå 10 cm vand ved voldsomme regnskyl, indtil der igen er plads i hovedkloakken. Når det regner for voldsomt til p-pladsens kapacitet kan vandet løbe videre til en tilstødende boldbane.
 
Den eksisterende kantsten rundt om parkeringspladsen danner en bassinkant. Ved ind- og udkørsel er der etableret bløde bump, som både optimerer trafiksikkerheden og kan holde regnvandet inde på parkeringspladsen. Se billede af bump til højre.
 
Regnvandet i de underjordiske rør ledes til en brønd, hvor der er indsat en bremse, som regulerer hvor meget regnvand der ledes videre i systemet og under store belastninger helt kan lukke for udløb. Når dette sker presses regnvandet kontrolleret op på overfladen og parkeringspladsen bliver et midlertidigt forsinkelsesbassin. Herfra vil vandet fordampe, men primært lukkes ind i kloakken når der er plads igen.
 
I forbindelse etablering af klimaparkeringspladsen har man optimeret på forskellige områder; de tilstødende ledninger er sikret med en strømpeforing, så man véd regnvandet løber til parkeringspladsen, trafiksikkerheden er optimeret ved en ny cykelsti og man har moderniseret udseendet ved at fjerne de eksisterende slidte træsteler. Dette er den synergieffekt, man kan kreere ved lokal håndtering af regnvand.
 
Oplandet består af 6000m2 tagflade og 340m2 parkeringsplads.
 
På oversigtskortet ses bassinet samt vandets vej ved 4 typer regnhændelser.
 

Plan B

Sjældnere end hvert 2. år er der ikke længere plads til regnvandet på parkeringspladsen på Tornehøj. Så kan vandet løbe på overfladen langs cykelstien til boldbanen på den anden side af Tjørnehøj. Fra boldbanen kan regnvandet nedsive og fordampe, uden at belaste kloakken.
 

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på det tørre bassin

Grundskole

Gymnasium

Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.

Informationer og billeder er fra HOFOR – se beskrivelse på Regnruten hvor der findes yderligere billeder og tekniske tegninger.
 

Institution

Klimaparkeringsplads
Tornehøj 3
2605 Brøndby

Kontaktperson

Søren Hansen
Planlægger Plan - VS
Regn- & Spildevand
HOFOR A/S
sorh@hofor.dk

Undervisningsmål

Materialer

Kolofon

Foto: HOFOR A/S