Tørt bassin: Ved Gyldenhøjen

Arbejd med et tørt klimatilpasningsbassin ved boligområdet Gyldenhøjen

Beskrivelse

Ved krydset mellem Stenløsevej og Dahlsvej, på den anden side af vejen lige overfor Skt. Klemensskolen, ligger et tørt regnvandsbassin.

Bassinet forsinker regnvand fra kvarteret der ligger omkring Gyldenhøjen således at rørsystemerne aflastes når det regner meget.

Opland og oversigt

Se oplandskortet under Materialer til højre.  Oplandet er indkredset med lilla kant og bassinet kan ses som en lyseblå trekantet figur vest for oplandet. Oplandet er i alt 6 ha stort og svarer til hele kvarteret omkring Gyldenhøjen.

De røde streger på kortet er spildevands ledninger og de blå linier er regnvands ledninger. Altså er spildevand og regnvand separeret således at spildevand kan ledes til renseanlæg og regnvand kan renses via rensedamme og derefter ledes ud i naturen igen. På denne måde undgår man at der kommer spildevand ud i naturen når det regner rigtig meget og kloaksystemerne flyder over.

Der er et lille forstørret udsnit på kortet hvor bassinet bedre kan ses og hvor det er tydeligt hvor regnvandet ledes ind i bassinet. Indløbet er ca. midt på bassinet og markeret med en pil ind. Udløbet er i den sydligste spids af bassinet og markeret med en pil ud. Man kan se på kortet hvordan regnvandsledningerne løber til og fra bassinet.

På Oversigtskort_1 under "Materialer" er indløbet markeret med blåt og udløbet med rødt.
Se evt. også Oversigtkort 2 og 3 ift. til at orientere sig i området.

Følgende opgaver på Skoven-i-skolen kan bruges på det tørre bassin

 
Grundskole
·        Bassinkapacitet
·        Plan B
·        Æstetik og funktionalitet
 
Gymnasium
·        Dimensionering af bassin
.
Se desuden Temasiden om Klimatilpasning hvor samtlige klimatilpasningsforløb er samlet.

Institution

Kontaktperson

Projektleder, Klima & Udvikling
Nena Kroghsbo
nk@vandcenter.dk

Kolofon

Foto: Odense kommune