Fysik/Kemi

Vejr data

Lav regnmålere og mål nedbøren over en måned. Data opsamles i grafer og sammenlignes med data fra DMI. Til sidst udregnes, hvor meget regnvand, der skal håndteres i kloaker og muligheder for klimatilpasning diskuteres.

Undersøg en sluse

Arbejd med en sluse som klimatilpasningsanlæg ift. øget vandstand i havene og øgede regnmængder. Mål på flow-hastigheden, hvis slusen er åben og vandniveauforskelle samt salinitetsforskelle, hvis slusen er lukket.

Klimatilpasning

Find her en række opgaver lavet til at arbejde med klimatilpasning og naturfaglighed ude på rigtige klimatilpasningsanlæg.

Dyrelivet i rensedammen

Dyrelivet i rensedammen er et undervisningsforløb hvor dyrelivet i en rensedam benyttes som undersøgelsesmetode til vurdering af vandkvalitet.

Jordbund, dyr og planter

Skovbund med svampe.

Naturundersøgelse af jordbund, dyr og planter.

Elevernes egne naturundersøgelser

Undersøg naturen.

Undersøg naturen - og afprøv den naturfaglige metode.

Naturfag i Naturen

Ikon for Naturfag i Naturen.

Her finder du en masse ideer til Naturfag i Naturen. Ud med natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi.

Vi planter træer

Plant træer for et bedre klima.

Plant træer for et bedre klima. Læseark og kopiark med aktiviteter.

Strand og bølger

Strandens planter - marehalm og den hvide, den grønne og den grå klit.

Undersøg stranden og lav et tværprofil. Undersøg planterzoner, bølger og strandens sten. Geografi, biologi og fysik/kemi ved havet.

Sten på stranden

Lær de almindelige sten i Danmark at kende - og undersøg, hvordan de er dannet.

Sider

Abonnér på RSS - Fysik/Kemi